Stor tilslutning og høje forventninger til STIME

​​Der er en enorm interesse for STIME, hvor 16 kommuner nu samarbejder med hinanden og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden om en tidlig indsats til børns og unge i psykisk mistrivsel. Flere kommuner og andre regioner følger snart trop, og STIME har fået en central plads i etableringen af det landsdækkende lettilgængelige kommunale tilbud, der er en hjørnesten i 10-års planen for psykiatrien. 

Vent...

STIME viser med alt tydelighed, at når kommuner og psykiatri rykker sammen og tager fælles ansvar for en tidlig indsats, så gør det en stor forskel. Efter fem års tæt og intensivt samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og kommuner, har STIME hjulpet børn og unge i omkring 2.000 familier i Region Hovedstaden med at komme i bedre trivsel og reducere deres symptomer. Målet med 16 STIME-kommuner i 2023 er allerede nået, og tallet bliver snart endnu større. Andre regioner er også i gang med at implementere STIME.

STIME får central betydning i 10-års planen for psykiatrien

Hallur Gilstón Thorsteinsson er Centerchef i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden og fremhæver, at det tværsektorielle samarbejde er en vigtig dagsorden i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, og han har store forventninger til, at STIME kommer til at spille en central rolle i den tidlige indsats i kommunerne, som 10-års planen for psykiatrien lægger op til.

"Andre regioner har også fået øje på STIME, som uden tvivl har potentialet til at blive et landsdækkende tilbud på en tidlig indsats, der både hjælper børn og unge i bedre trivsel og er med til at forebygge, at deres udfordringer udvikler sig i en sådan grad, at de får brug for en mere intensiv indsats psykiatrisk hjælp.", siger Hallur Gilstón Thorsteinsson.

Hallur Gilstón Thorsteinsson var med til at stifte STIME tilbage i 2018 og var medlem i styregruppen frem til 2020, da han var centerchef i Center for Socialpædagogik og Psykiatri i Københavns Kommune.​

Hallur Gilstón Thorsteinsson er centerchef på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center.​​

STIME hjælper børn og unge og skaber arbejdsglæde​

Katrine Bærentzen er leder i Enhed for Tværsektorielt Samarbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup og har ligesom Hallur Gilstón Thorsteinsson været med fra STIMEs begyndelse. Hun er stolt af det store arbejde, der ligger bag STIMEs succes og fortæller, at medarbejdere fra såvel kommuner som Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center er enige i, at samarbejdet har beriget deres arbejdsdag.

"I kommunerne er de glade for nu at kunne hjælpe en gruppe børn og unge, der tidligere faldt mellem to stole. De oplever også, at de har fået konkrete metoder og værktøjer, som de bruger til at støtte børnene og de unge i deres fritids- og dagtilbud og på skolerne. Her på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har det tætte samarbejde givet os en uvurderlig indsigt i, hvordan kommunerne arbejder i PPR, institutioner og skoler, og omvendt fortæller kommunerne, hvordan vores specialiserede viden gør en kæmpe forskel for dem.", siger Katrine Bærentzen.

I STIME er det kommunerne, der opsporer, visiterer til og varetager den lettere behandling og den understøttende indsats i læringsmiljøerne. Hvis et barn eller en ung har behov for en mere specialiseret hjælp, bliver de henvist videre til psykiatrien.​

Det er Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers STIME-psykologer, der uddanner, superviserer og rådgiver kommunernes STIME-behandlere.  ​​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor