Stor værdi i feedback fra patienter

Politikerne i regionen inviterede i november 2012 måned patienter og pårørende indenfor til at fortælle om deres oplevelser med behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri. Det var to meget lærerige møder med masser af god og konstruktiv feedback til psykiatrien.

Mandag den 19. november og igen onsdag den 28. november blev der holdt to feedbackmøder med patienter i psykiatrien. Målet var at blive klogere på, hvordan behandlingen i psykiatrien opleves, og hvad der med fordel kan ændres på fremadrettet for at gøre behandlingen endnu bedre.

Møderne blev holdt efter metoden ”Direkte patientfeedback”, hvor patienterne i fokusgrupper fortalte om deres erfaringer imens politikere og repræsentanter fra Region Hovedstaden og Region Hovedstadens Psykiatri sad rundt om og lyttede.

Der var bred enighed om blandt politikere, ledere og medarbejdere samt repræsentanter fra bruger-/pårørendeorganisationer, at møderne var både nyttige og lærerige.

Vigtigste læringspunkter

Der blev ført referat i alle fokusgrupper, og referaterne fra alle grupper kan downloades til højre på denne side. Overordnet kan man uddrage, at de positive oplevelser var kendetegnet ved, at man som patient blev mødt med:

 • Omsorg og nærvær
 • Respekt og ligeværdighed
 • Oprigtig interesse i ve og vel
 • Lydhørhed over for individuelle ønsker og en oprigtig indsats for at i mødekomme disse
 • Inddragelse og videndeling
 • Professionelle og dygtige fagfolk
 • En god omgangstone / et godt klima på behandlingsstedet
 • Løbende forventningsafstemning
 • Forståelse – både fra personalet og fra de øvrige patienter. En oplevelse af ikke at være alene.

Omvendt var den negative feedback til psykiatrien kendetegnet ved, at man som patient blev mødt med:

 • Arrogance
 • Ydmygelser og respektløs behandling
 • Manglende indlevelsesevne / empati
 • Manglende interesse i patientens side af sagen
 • Manglende inddragelse i eget forløb
 • Manglende inddragelse af pårørende i forløbet
 • Bratte / usammenhængende overgange og afslutninger på forløb

Hvad skal det bruges til?

Resultatet af møderne vil indgå i det fremtidige udviklingsarbejde i Region Hovedstadens Psykiatri. Helt konkret drøftes det på et møde i Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden den 5. marts 2013, hvordan de mange gode input kan komme i spil helt konkret.
​​​​

Redaktør