Store fordele ved samarbejde mellem psykiatri og almen praksis

Ny undersøgelse påviser de mange, store gevinster ved shared care mellem almen praksis og psykiatrien.
Undersøgelsen "Shared care mellem almen praksis og psykiatri" påviser, at op til 50 pct. af de personer, der rammes af bl.a. depression og angst, kan helbredes helt, hvis der sættes ind med den optimale behandling indenfor de første 6 måneder.
Shared care betyder, at behandlingen af patienter med ikke-psykotiske lidelser som udgangspunkt foregår hos den praktiserende læge, men at  diagnosticering og behandling foregår i tæt samarbejde med specialister i psykiatri.
 

Det betaler sig

Ud over at gevinsten for den enkelte og de pårørende til den psykisk syge, ligger der også en stor samfundsøkonomisk gevinst i at sætte tidligt ind med optimal behandling af psykisk syge.

Med behandling efter Shared Care modeller kan man få 10 til 20 pct. flere tilbage i ordinært arbejde, end hvis man udelukkende behandler i almen praksis. Beregninger viser, at hvis 15 pct. flere af de, som i dag er langtidssygemeldt eller på førtidspension kommer i ordinær beskæftigelse, er den samfundsøkonomisk gevinst 4,8 milliarder koner årligt.

Bag undersøgelsen "Shared Care mellem almen praksis og psykiatri" står overlæge dr. med. i psykiatri Morten Birket-Smith, Psykiatrisk Center Bispebjerg, overlæge phd. i psykiatri Lene Eplov, Psykiatrisk Center Ballerup og speciallæge i almen medicin Merete Lundsteen.

Redaktør