Stort fald i ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien

Der er blevet arbejdet hårdt og målrettet på at nedbringe ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden – og det har båret frugt: Siden 2010 er antallet af patienter, der venter på behandling i to måneder eller længere, mere end halveret.
”Den kortere ventetid skyldes flere forhold. Der er først og fremmest gjort en stor indsats fra ledere og medarbejdere overalt i regionens børne- og ungdomspsykiatri. Vi har fået særlige bevillinger, så det har været muligt at udvide kapaciteten med nye medarbejdere, som efter oplæring har gjort en stor indsats sammen med det erfarne personale, forklarer Anne-Rose Wang, centerchef for Region Hovedstadens Børne- og Ungdomspykiatri.

Tilfredshed blandt patienter og pårørende

Den faldende ventetid er en landsdækkende tendens i børne- og ungdomspsykiatrien – dog med store regionale forskelle. I Region Hovedstaden er faldet meget markant; færre venter længe på behandling – og den gennemsnitlige ventetid på behandlingsstart lå de første tre kvartaler af 2012 på under to måneder. Det bliver bemærket blandt patienter og pårørende, fortæller Anne-Rose Wang:

”Vi får mange positive tilbagemeldinger. Familierne er glade, når de lige fra starten får udleveret de tider, de skal komme på. De er også glade for at kunne få resultatet af undersøgelsen langt hurtigere end før.”

Også i landsforeningen SIND har man bemærket dykket i ventetiden. Formand Knud Kristensen siger til avisen Metroexpress: ”Det kan man kun være tilfreds med. Det har været et kæmpe problem, som man har arbejdet intenst med, så det er vi selvfølgelig glade for.”

Kun de elektive venter

Og der er virkelig blevet arbejdet intenst bekræfter Anne-Rose Wang. Arbejdsgangene på de psykiatriske centre er blevet gennemgået, udredningsforløb er skåret til og gjort kortere, personale er flyttet fra døgnafsnit til ambulatorier, og der er strammet op omkring registrering af patienterne.

Nye henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrien bliver opdelet i akutte, subakutte og elektive sager. De akutte kan fx være selvmordstruede eller voldsomme, psykotiske patienter – og de bliver behandlet med det samme. Elektive sager er eksempelvis børn og unge, der skal udredes for ADHD eller autisme – og i realiteten er det i dag kun disse patienter, der venter.

”I det seneste år har lean haft stor betydning for vores måde at arbejde på. Hele vores store fusionerede center skal udvikle en løbende forbedringskultur, og det giver god mening. For den tid, vi vinder ind ved at arbejde smartere, skal bl.a. bruges til at yde mere behandling,” slutter Anne-Rose Wang.

Grafen viser udviklingen i den gennemsnitlige ventetid fra henvisning til 1. kontakt for børn og unge i Region Hovedstadens Psykiatri Klik på grafen for større version).

Redaktør