Strömgren-prisen til professor Per Bech, Psykiatrisk Center Nordsjælland

Per Bech modtog Strömgren-prisen den 27. november 2008 på Århus Universitet.

Blandt de tidligere prismodtagere er mange udenlandske psykiatriprofessorer. Per Bech som modtog den i 2008 som den første danske professor på den fornemme liste.

Per Bech modtog prisen for sin forskning i anvendt psykometri, og han fokuserede ved prisforelæsningen på det, han kalder farmakopsykometri.

Han viste, at de symptomer som Kraepelin benyttede, da han grundlagde den videnskabelige, kliniske psykiatri var indeholdt i de rating scales, som vi i dag benytter til måling af medicinens antiangst-, antidepressive-, antimaniske- eller antipsykotiske effekt.

Netop ved at benytte de mest korrekte skalaer til disse forskellige effektmålinger, har Per Bech været i stand til at påvise dosis-response sammenhæng.

Den farmakopsykometriske model introduceret af Per Bech måler den specifikke farmakologisk set ønskede virkning over for de uønskede bivirkninger og benytter patientens subjektive livskvalitetsvurdering som nettoudbyttet af farmakoterapien.

 

Erik Strömgren (1909 – 1993) er den danske psykiater, der blev bedst internationalt anerkendt i det 20 århundrede. Ikke mindst hans store arbejde indenfor WHO gjorde ham vellidt verden over, og han grundlagde det internationalt set ansete psykiatri-tidsskrift, Acta Psychiatrica Scandinavica.


Da han fyldte 70 år den 27. november 1979, stiftede han en pris som siden er blevet uddelt på hans fødselsdag ved et symposium, hvor modtagerne holder en prisforelæsning efter at bestyrelsen har begrundet indstillingen.

Redaktør