Strategi for brugerinddragelse i psykiatrien på vej

Region Hovedstadens Psykiatri udvikler en ny strategi for inddragelse af og samarbejde med patienter og pårørende.
Strategien skal understøtte en kultur og praksis, hvor patienten og de pårørende er i centrum. Strategien skal også være med til at sætte en fælles retning på de mange initiativer, der er og skal i gang på området.

I april vil medarbejdere, patienter og pårørende igen have mulighed for at give input til den nye strategi. Du kan tilmelde dig workshoppen her.

Strategien forventes at være færdig denne sommer. Der vil senere på året blive afholdt en visionskonference med strategien og brugerinddragelse i psykiatrien som tema. Information herom vil blive annonceret på hjemmesiden.

Redaktør