Succes med specialpsykologer under uddannelse på Sct. Hans

​Psykiatrisk Center Sct. Hans har siden december 2015 fungeret som klinisk uddannelsessted for specialpsykologer. Og forløbet har indtil nu været en succes fra begge parter.

​Neringa Aasdal blev uddannet psykolog i 2007, og ansat på Psykiatrisk Center Sct. Hans i 2008. For halvandet år siden startede hun på sin uddannelse til specialpsykolog – stadig på Sct. Hans og aktuelt på Afdeling M.

"Jeg synes, vi er blevet taget rigtigt godt imod her på Sct. Hans. Og jeg synes, at uddannelsesforløbet er spændende med mange forskellige opgaver: Jeg laver alt fra indlæggelser over behandlingsplan, varetager lange behandlingsforløb til at skrive epikriser. Selvfølgelig skarpt superviseret i starten, men gradvist mere og mere selvstændigt", indleder Neringa Aasdal.

Neringa Aasdal portræt.JPG

På billedet: Neringa Aasdal.

En del af lægegruppen

I alt er der lige nu fem specialpsykologstuderende (SPU'ere) på Psykiatrisk Center Sct. Hans. To i introuddannelse og tre i hoveduddannelse – herunder Neringa Aasdal. Klinikchef Jakob Krarup fra Afdeling M hilser den nye medarbejdergruppe velkommen:

"Det er spændende at skulle favne en ny faggruppe. Vi startede med vores SPU'ere på M i december sidste år, og som forberedelse til at modtage dem havde vi nogle diskussioner i lægegruppen om, hvordan vi kunne gøre det bedst muligt. Jeg tror, at nøglen til, at det er gået godt her hos os, er, at vi har taget Neringa og hendes SPU-kolleger ind som en ligeværdig del af lægegruppen: Tilgangen til dem er ikke anderledes end vores tilgang til yngre læger under uddannelse: De er med til lægekonferencer og lægeundervisning, de er tilknyttet hver deres afsnit under hver deres overlæge osv. Det er klart at de yngre læger og SPU'erne skal lære forskellige ting i løbet af deres uddannelser, men bort set fra det skelner vi ikke mellem grupperne", siger Jakob Krarup og tilføjer:

"Så har vi måske også været heldige, at vores SPU'ere er erfarne psykologer med lange ansættelser i psykiatrien. Jeg vil sige, at de efterlader indtrykket af en akademikergruppe med en endog meget stor klinisk erfaring – og så kommer de med en anden faglighed, som er et interessant og velkomment indspark bl.a. på vores lægekonferencer".

Meget seriøs omkring vejledning

Selvom Neringa Aasdal i hele sin snart tiårige kliniske karriere har arbejdet på Psykiatrisk Center Sct. Hans, så kender hun noget til forholdene for sine SPU-kolleger i andre regioner, fordi de hver anden måned deltager i fælles kurser.

"Jeg tror, at vi skiller os lidt ud på Afdeling M og Sct. Hans generelt ved, at vejledningsarbejdet bliver taget uhyre seriøst. Som SPU'er får vi meget sparring og god supervision. Vores lægefaglige vejledning er fast skemalagt ved overlæge (og tidligere klinkchef) i psykiatri, og det gør en stor forskel – både for kvaliteten af vores uddannelse og for følelsen af at blive taget godt imod", påpeger hun.

Neringa Aasdal sidder.JPG

En central del af driften

"Vi har sådan helt basalt en uddannelsesmæssig forpligtigelse. Men det er også sådan, at jo mere vi anstrenger os – jo mere får vi igen i form af engagerede og dygtige uddannelsessøgende. Afdeling M og Sct. Hans generelt har en mangeårig tradition for at have fokus på uddannelse af alle faggrupper," siger Jakob Karup og fortsætter:

"For SPU'ernes vedkommende så har vi ganske rigtigt skemalagt den lægefaglige vejledning, som de får ugentlig ved en tidligere klinikchef – ud over den daglig supervision ved det enkelte afsnits overlæge. Og så følger vi på de ugentlige tavlemøder, om vi så også lykkes med at give den planlagte supervision. Så det er rigtigt, at det er en opgave, vi tager meget alvorligt. Men jeg synes også, at det giver noget retur: Der er slet ingen tvivl om, at SPU'erne er en meget vigtig ressource og allerede en del af driften på Afdeling M".

Det er et billede, Nerigan Aasdal problemfrit genkender:

"Vi har i høj grad følelsen af at være en del af driften: Jeg oplever det, som om vi faktisk yder et værdifuldt bidrag til afdelingen. Der er mange kortlagte kompetencer, vi skal opbygge som led i vores uddannelse, og det kommer man altså ikke sovende til: Hverdagen er travlt, men den er også spændende".Redaktør