Succes med at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien

Der er opnået gode resultater i Det Nationale Kvalitetsprojekt om Tvang i Psykiatrien. I mange tilfælde kan for eksempel samtale erstatte fastspænding.

I Det Nationale Kvalitetsprojekt om Tvang i Psykiatrien er det lykkes for 45 procent at de psykiatriske sengeafsnit, der deltog, at nedbringe antallet af tvangsepisoder med mindst 20 procent. Og dermed har det landsdækkende forsøgsprojekt været en stor succes.

En væsentlig konklusion er, at der er behov for en række forskellige metoder i arbejdet med at sænke antallet af tvangsepisoder. Det kan være samtaler efter en tvangsfiksering mellem patienten og personalet, som blandt andet Psykiatrisk Center Rigshospitalet har opnået gode resultater med. Eller det kan være et øget niveau af fysisk aktivitet for patienterne. Det gælder blandt andet på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Her har man allerede inden kvalitetsprojektet arbejdet målrettet med fysisk aktivitet blandt patienterne – både som konfliktløsning og under en tvangsfiksering.

Det overordnede formål med kvalitetsprojektet har ikke alene været at nedbringe brugen af tvang – det har også i høj grad handlet om at forbedre patienternes oplevelse af tvang. Endelig har projektet sat fokus på at forbedre de faglige og organisatoriske forhold omkring brugen af tvang.

Følgende står bag projektet: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner, Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker, Sundhedskartellet, Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Landsforeningen for Bedre Psykiatri, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere samt Landsforeningen SIND.
Redaktør