Succes med dagbehandling

Intensiv dagbehandling af patienter med svære personlighedsforstyrrelser på Psykiatrisk Center Bispebjerg er en succes.
Ambulatoriet for personer med svære personlighedsforstyrrelser (E6) på Psykiatrisk Center Bispebjerg behandler på fjerde år patienter i et intensivt dagbehandlingsprogram. Nu har afsnitttet gjort status, og resultaterne er opløftende.

Den intensive indsats over for målgruppen har:

  • Skabt et fald i ventetiden for patienter i målgruppen
  • Sænket symptombelastningen blandt patienterne
  • Sænket målgruppens antal af sengedage på Psykiatrisk Center Bispebjergs sengeafsnit

Langvarig effekt

Også på længere sigt klarer de patienter, der har modtaget den intensive dagbehandling, sig bedre end patienter med den samme diagnose, som har modtaget den behandling, der traditionelt gives til personer med svære personlighedsforstyrrelser.
 
Gruppen af intensivt behandlede patienter har således efter fem år både færre indlæggelsesdage, færre selvmordsforsøg og færre besøg på psykiatiske skadestuer end gruppen af traditionelt behandlede patienter.


Til højre på siden findes Charlotte Simonsens materialer om projektet. Charlotte Simonsen er forfatter på undersøgelsen. 

Redaktør