Sundhedsdata skal bane vejen for skræddersyet psykiatri

​Professor Michael Eriksen Benros, Psykiatrisk Center København, modtager 20 millioner kr. i støtte fra Lundbeckfonden.

Vent...

​Med Michael Eriksen Benros' projekt kan elektroniske patientjournaler for første gang i stor skala give os ny viden om kliniske og biologiske aspekter ved psykiatriske lidelser. 

Michael Eriksen Benros og hans samarbejdspartnere vil anvende multivariate statistiske metoder og machine learning til at analysere de enorme datamængder, som ligger i de elektroniske patientjournaler med detaljerede kliniske informationer til dyb fænotypering af psykiatriske lidelser og til at kortlægge betydningen af kliniske markører for, hvordan psykiatriske lidelser udvikler sig. Målet er at få ny viden om sygdomsforløb og medvirke til forbedret behandling og forebyggelse. 

Data fra patientjournaler

Forventningen er, at de detaljerede kliniske markører på patienternes tilstand, som er til stede i de elektroniske patientjournaler, kan afdække underliggende mekanismer og anvendes til at forudsige patientforløb. Den viden skal anvendes til at udvikle beslutningsstøtte-værktøjer med tilstrækkelig præcision, så de kan anvendes klinisk. Målet er også at få ny viden om forebyggelsesmuligheder, som i sidste ende kan forbedre prognosen for patienter med psykiatriske lidelser. 

– Samarbejdet vil betyde, at vi i psykiatrien udvider vores kompetencer og formåen indenfor kunstig intelligens og udviklingen af beslutningsstøttemodeller. De elektroniske patientjournaler indeholder et væld af detaljerede og patientnære oplysninger - detaljer, vi ikke får, når vi fx trækker på de nationale registerdata. Dermed kan vi få en øget forståelsen af hjernelidelserne og udvikle nye værktøjer, der i sidste ende vil resultere i forbedrede behandlinger, siger Michael Eriksen Benros. 

Michael Eriksen Benros vil lede projektet i samarbejde med ekspert i machine learning og kunstig intelligens, lektor Simon Rasmussen og hans gruppe fra Københavns Universitet. Herudover deltager anerkendte nationale og internationale eksperter i projektet, som bliver et af de førende internationalt indenfor præcisions psykiatri.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor