Sundhedsplatformen - vi får et nyt IT-system

​D. 20. maj går Region Hovedstadens Psykiatri over til at bruge det nye it-system Sundhedsplatformen. 

​Frem mod 2018 indfører alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland et nyt, fælles it-system. Det nye it-system, Sundhedsplatformen, erstatter 30 forældede og usammenhængen­de it-systemer.  Med Sundhedsplatformen samles patientoplysninger ét sted, hvilket skal skabe større sammen­hæng i behandlingen og forbedre måden, vi håndterer data på.

En stor omstilling

Det bliver et stort arbejde, når vi d. 20. maj går over til det nye it-system. Overgangen kan i den periode betyde, at;

  • Personalet skal arbejde på nye måder og bruge tid på at vænne sig til det.
  • Der kan opstå tekniske problemer, når det nye system tages i brug.
  • Der kan opstå ekstra ventetid, og du kan opleve, at personalet har brug for hjælp fra en kollega eller en teknisk ekspert.

 

Mindst mulig påvirkning af dit forløb

Vi gør, hvad vi kan for, at du som patient mærker mindst muligt til overgangen til det nye system. Vi beklager, hvis du alligevel kommer til at opleve forsinkelser, ventetid eller tekniske problemer i din kontakt med os.

Vi takker for din tålmodighed, mens vi 'bygger om'. 

Spørg, hvis du er i tvivl

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, om din behandling bliver påvirket, er du meget velkommen til at spørge i det ambulatorie, afsnit eller center, hvor du bliver undersøgt eller behandlet.

Min Sundhedsplatform 

Med Sundhedsplatformen kommer funktionen Min Sundhedsplatform. Her kan du som patient se din journal og dine ambulante aftaler. Din profil på Min Sundhedsplatform er privat, og du logger ind med dit Nem-ID.  Redaktør