Sundhedsvidenskabelig Forskningsfond

Forskningsfonden er et årligt rammebeløb for alle regionens virksomhedsområder – rammebeløbet er i 2008 på 45 mio. kr.

Fonden skal bidrage til udvikling af den sundhedsfaglige forskning i Region Hovedstaden og finansierer helt eller delvist:

  • Forskeruddannelse og yngre forskeres karrieremuligheder
  • Projekter inden for de prioriterede strategiske forskningsområder med særligt udviklings­orienteret sigte
  • Udarbejdelsen af sundhedsprofiler mv.
  • Udviklingen af organisatoriske og systemmæssige redskaber i forbindelse med regionens forskningsaktiviteter.

Læse mere om Forskningfonden og ansøgningskrav m.m. på Region Hovedstadens hjemmeside ved at følge linket i kolonnen til højre.

Redaktør