Systematisk medicinovervågning giver markant fald i ordinationen af høje doser olanzapin

Region Hovedstadens Psykiatri har opnået store resultater siden hospitalet i sommeren 2012 systematisk begyndte at overvåge sit medicinforbrug manuelt. Hospitalet har nu indført et banebrydende it-system, der i endnu højere grad kan hjælpe personalet med at holde øje med deres medicinforbrug, så det lever op til retningslinjerne og gør det muligt at nå målene.  

Region Hovedstadens Psykiatri har formået effektivt at reducere den andel af de indlagte psykiatriske patienter, som under deres indlæggelse har fået ordineret doser over de anbefalede af det antipsykotiske lægemiddel Olanzapin.

Det markante fald er en direkte følge af, at man siden juli 2012 systematisk er begyndt at overvåge forbruget af lægemidlet. Overvågningen afslørede præcis på hvilke centre, der var problemer, og dermed også, hvor det var nødvendigt ledelsesmæssigt at sætte ind.

Få måneder efter, at overvågningen blev påbegyndt, faldt andelen fra 20 procent til 5 procent. Doser over det anbefalede har siden da ligget på dette meget lave og acceptable niveau. Den systematiske overvågning afslører samtidigt, at anvendelsen af de høje doser ikke har flyttet sig til andre lægemidler.

”Det resultat er jeg meget tilfreds med. Det vidner om, at vores målrettede strategi i forhold til at ændre praksis er lykkedes og at ordination af doser over de anbefalede i dag er blevet en undtagelse.

Jeg anerkender klinikerne for at have gjort en stor indsats for at nå målet,” siger vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri Peter Treufeldt.

Nyt it-monitoreringssystem skal bruges af både ledelse og læger

At en så stor del af patienter i behandling med olanzapin fik doser over det anbefalede under indlæggelsen, kom ikke alene bag på befolkningen – det var også en ubehagelig overraskelse for Region Hovedstadens Psykiatris direktion, centerledelser og læger. Sagen gjorde det klart, at det er umuligt at have overblik over, hvordan lægemidler bliver anvendt på et hospital, hvis man ikke har adgang til data over ordineret og givet medicin. Den slags data gemte sig på daværende tidspunkt i et forældet it-system, som meget få medarbejdere havde adgang til.

Det problem besluttede Region Hovedstadens Psykiatri at gøre noget ved. I efteråret 2012 gik de således i gang med at udvikle et fleksibelt og brugervenligt it-monitoreringssystem, der med få klik med musen kunne levere alle de data, direktionen, centerledelse og læger måtte ønske sig, i deres arbejde med at overvåge og vurdere medicinforbruget. Systemet har været gennem en testfase siden februar og er nu blevet endeligt blåstemplet. Systemet er lige nu ved at blive implementeret på samtlige centre som et obligatorisk værktøj.

Værktøjet giver helt nye muligheder for overvågning og udvikling

Med det nye system har direktion, centerledelse og læger fået helt nye muligheder i arbejdet med at få nedbragt medicinforbruget.

1) Man kan opdage begyndende tendenser/uhensigtsmæssige ordinationsmønstre og sætte ind over for dem, inden de udvikler sig til problemer

2) Man kan se udviklingen i ordinationen for hvert enkelt lægemiddel og følge med i, hvor mange patienter, der får doser over det anbefalede, så det kan undersøges, hvorfor.

3) Man kan måle graden af antipsykotisk polyfarmaci, det vil sige hvor mange patienter, der får ordineret to eller flere antipsykotiske lægemidler på én gang. Antipsykotisk polyfarmaci er et fokusområde, fordi der er sparsomt belæg for, at den har bedre effekt end behandling med ét antipsykotisk middel.

4) Man kan undersøge, om der bliver brugt for meget P.N.-medicin, det vil sige lægemidler, læger kan ordinere efter behov ud over den faste dosering.

”Det nye monitoreringssystem er et stærkt værktøj til både overvågning og udvikling. Det afslører problemerne dér, hvor de er, så det er muligt at lave meget målrettede ledelsesmæssige tiltag for at få problemerne løst – og det hjælper lægerne med at identificere nye fokusområder,” siger vicedirektør Peter Treufeldt.

Den Fri Ordinationsret er underlagt kliniske vejledninger

Det nye overvågningssystem er blevet mødt af kritik blandt læger, der mener, at det er i modstrid med Den Fri Ordinationsret. Men som hospitalsansat læge er ordinationsretten ikke mere fri, end at de kliniske vejledninger, som er udarbejdet af eksperter, skal overholdes og at afvigelser fra disse skal være undtagelsen og altid være fagligt begrundet. Det bliver fortsat diskuteret, hvordan den enkelte læge kan bruge redskabet til at blive endnu bedre.

”Vi læger kan bruge systemet som et fremadrettet instrument til at få et overblik over egen og andres praksis. Vi kan f.eks. sammenligne os med søsterafsnit på andre centre og se, om man arbejder på samme måde, eller om man er på vej ud af en tangent. Man kan også bruge det som et bagudrettet instrument, hvis der f.eks. opstår specifikke problemer med en patient – så kan jeg som læge gå ind i systemet og finde ud af, hvad patienten har fået af medicin på det seneste og spore sig ind på, hvad der er gået galt. Det giver os helt nye muligheder for hele tiden at justere og forbedre behandlingen,” siger klinikchef Henrik Søltoft fra Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Redaktør