Telepsykiatri kan være en afgørende hjælp for mange mennesker. På Bornholm har de haft stor glæde af Davor Music, som fra sin klinik i København kan tale direkte med patienter på Bornholm. 

Telepsykiatri kan løse fremtidens specialistmangel

Bornholmske patienter, der ikke har dansk som modersmål, er siden 2004 blevet tilbudt behandling via telepsykiatri med en psykiater, der taler deres eget sprog. Det har ført til færre misforståelser, større tillid for patienten og en mere effektiv behandling. 

​ 

​Skrevet af: Sanne-Maria Bjerno

En selvmordstruet mand fra Eksjugoslavien er blevet indlagt på Psykiatrisk Center Bornholms lukkede afdeling. Han er allerede patient på centeret, og på grund af hans mangelfulde dansk-kundskaber er han en måneds tid tidligere begyndt i behandling hos telepsykiater i København, Davor Mucic. De deler modersmål og kulturel baggrund, og patienten har været rigtig glad for at tale med en landsmand uden det mellemled, en tolk kan være.

De to samtaler, Davor Mucic og patienten har nået at have inden denne seneste indlæggelse, er foregået via video-samtaler, lidt ligesom Skype. Bare krypteret og 100 pct. fortrolig.

Egentlig er det ikke en del af samarbejdet mellem PC Bornholm og psykiater Davor Mucic, at han bliver kontaktet angående indlagte patienter. Men da han og patienten allerede kender hinanden, er en opringning til klinikken Den Lille Prins i København den mest oplagte løsning. Ikke kun pga. sproget, men også fordi patienten har givet udtryk for, at han har større tillid til Davor Mucic end til de danske læger.

Hurtig afklaring
Sygeplejersken på PC Bornholm ringer derfor til Davor Mucic, der sidder 150 km. væk. De aftaler at gennemføre en video-samtale med patienten, og Davor Mucic tænder for den skærm, han benytter til tele-konsultationerne. Han venter et øjeblik på, at sygeplejersken på PC Bornholm ringer op på forbindelsen.

Læs mere: Telemedicin i Danmark

Fra sin stol kan psykiateren zoome ind og ud på patienten med en fjernbetjening, og han kan dreje lidt på kameraet, hvis vinklen er skæv. I den anden ende er det ikke nogen stor udfordring for sygeplejersken at starte opkaldet og placere patienten på en stol foran skærmen.

Både lyd og billede går klart igennem, og i dette tilfælde er en enkelt samtale nok til at afklare mandens tilstand og beslutte, hvad det næste skridt skal være. Dagen efter bliver patienten udskrevet.

Stor succes blandt patienterne
Louise Kazakidis er distriktssygeplejerske på PC Bornholm. Det er hende, der som regel aftaler patienternes konsultationer med Davor Mucic, tager imod patienterne og formidler forbindelsen på tv-skærmen.

Når samtalen kan starte, går hun uden for døren, så patient og behandler kan tale alene sammen. Ved afslutningen kalder patienten hende ind igen, og sammen med Davor Mucic gennemgår Louise Kazakidis medicinering, eventuelle ændringer i behandlingen, og de aftaler som regel en ny konsultation.

Samarbejdet mellem københavnerpsykiateren og PC Bornholm kører nu på 11. år, og Louise Kazakidis fortæller, at de har omkring ti patienter ad gangen, der behandles af Davor Mucic. Nogle gennemgår længere forløb, andre klarer sig med de ti samtaler, de som regel visiteres til fra starten. Og patienterne er meget tilfredse med ordningen.

Må sortere nøje blandt patienterne
Samarbejdet mellem PC Bornholm og Davor Mucic blev hurtigt populært, også blandt personalet. Så da Sundhedsstyrelsens projektstøtte til samarbejdet løb ud i 2007, valgte afdelingsledelsen selv at finde pengene til at fortsætte ​samarbejdet.

- Det er en stor hjælp for os at kunne bruge Davor, og vi er nødt til nøje at udvælge de patienter, der vil have størst gavn af at tale med ham. Hvis vi tilbød det til alle patienter med indvandrer- eller flygtningebaggrund, så ville de allesammen sandsynligvis sige ja tak. Og det har vi desværre ikke råd til, fortæller Louise Kazakidis.

Hvis Davor Mucic en dag skulle sige stop for samarbejdet, har afdelingen ikke noget alternativ. Så det håber Louise Kazakidis ikke, han gør.

Skeptiske kolleger
På PC Bornholm oplevede de i starten skepsis fra lægerne, der lige skulle forstå omfanget af samarbejdet. Men det er fortid. Lægerne har, ifølge Louise Kazakidis, "givet slip" og lader i dag telepsykiateren stå for sine egne patienters terapi og medicinske behandling. Og det har frigivet ressourcer hos lægerne på centret, til gavn for alle.

Læs mere: Danske Patienter om telemedicin

Skepsis og tvivl fra kolleger er heller ikke unormalt, når Davor Mucic fortæller om sit arbejde. Men meget af det handler om uvidenhed, fortæller han.

- De forestiller sig, at der vil være dårlig lyd- og billedkvalitet, at de vil have svært ved at betjene udstyret, og at det ikke føles rart for patienterne. Lige indtil de faktisk prøver det. Så er manges reaktion: Nå, var det bare det? Mange indrømmer også, at det slet ikke er så underligt at føre en samtale på den måde, som de havde troet, siger Davor Mucic.

Modersmål giver flere nuancer end tolk
Et andet spørgsmål, de fleste stiller telepsykiateren, er om kvaliteten af kontakten og behandlingen er god nok, når samtalerne foregår over afstand.

- Mange af mine kolleger spørger, om ikke der går en masse tabt, når man taler via en skærm. Kropskontakt og følelsen med patienten. Men det kan jeg slet ikke forstå. I min erfaring  går der endnu mere tabt, hvis man skal tale via tolk. Når man kan tale direkte med psykiateren på sit eget modersmål, kommer der mange flere nuancer med, og patienten behøver ikke bekymre sig om, hvorvidt tolken oversætter helt korrekt eller bryder sin tavshedspligt, fortæller Davor Mucic. Og det kan Louise Kazakidis bevidne.

- Der kommer andre ting frem i samtalen med Davor end hos danske læger, hvor oplysningerne går gennem en tolk. Der kan gå stemninger og informationer tabt. Davor kan få mere ud af patienterne, og han kan lave en langt bedre anamnese (optegnelse af patientens hidtidige sygehistorie, red.). Men det er ikke kun fakta. Han deler jo også patienternes kultur, og det øger tilliden, fortæller Louise Kazakidis.

Et supplement til behandlingen
Davor Mucic understreger, at telepsykiatri hverken bør eller kan gå i stedet for den indsats, traditionelle psykiatere gør hver dag.

- Telepsykiatri skal ikke erstatte traditionel terapi. Det kan være et supplement. Men telepsykiatri kan være en afgørende hjælp for rigtig mange mennesker, der oplever sproget som en barriere og ikke kan formidle deres behov eller tanker tilstrækkeligt godt.

Læs mere: Davors hjemmeside

Han fortæller, at der i dag er anslået 50 mio. flygtninge i verden. En tredjedel er dybt traumatiserede og har brug for hjælp, men befinder sig langt fra læger, der taler deres eget sprog.

Ventetiden kan fyldes ud
Louise Kazakidis mener også, telepsykiatri kan være en stor hjælp for danske patienter, mens de venter på en konsultation. Hvis hun en dag selv stod i den situation, at hun skulle vente ti måneder på at komme i behandling, ville hun uden tvivl gerne tilbydes telepsykiatri i mellemtiden.

Selvom Davor Mucics fokus er flygtninge og indvandrere, behøver man i hans optik ikke have svært ved at tale dansk for at få glæde af telepsykiatri.

- Når man har det dårligt og har brug for hjælp, så skal man ikke vente i månedsvis. Jeg mener, det kan gøre mere skade at skulle vente i ti måneder, end at benytte sig af telepsykiatri til at komme i behandling med det samme.

Konsultation i patientens stue
Det er ikke nogen hemmelighed, at landets psykiatere foretrækker at etablere sig i eller tæt på storbyerne. Tæt på hospitalerne og forskningsinstitutionerne. Mange patienter har derfor lange køreture foran sig, hver gang de skal til konsultation.

Med telepsykiatri kan patienten sidde i sit eget hjem og tale med psykiateren via en iPad.

Davor Mucic er godt klar over, at ikke alle psykiatriske patienter vil kunne tage den nye teknologi i brug. Både af tekniske og af sygdomsrelaterede årsager. Men rigtig mange bruger allerede iPad, iphone og computer i deres dagligdag.

Rejser er ingen hindring
Hen over sommeren vil Davor opholde sig i sit oprindelsesland, Kroatien, hvorfra han vil kunne fortsætte sit arbejde med de bornholmske telepatienter. Det har PC Bornholm tidligere benyttet sig af, og det er endnu en fordel ved en telepsykiater.

- Så længe internetforbindelsen er god nok, er vi bare glade for, at vi ikke skal undvære ham, mens han er i udlandet, siger Louise Kazakidis.

Læs mere: Koras rapport om telepsykiatri

Til efteråret kalder den store verden. I Dubai har man besluttet at etablere et telepsykiatrisk tilbud til de mange tusinde, der har mere end et par timers køretur til nærmeste psykiater. I Mellemøsten er der én psykiater pr. 50.000 indbyggere, og mange må rejse mange hundrede kilometer fra eksempelvis Saudi Arabien til Egypten for at få den nødvendige hjælp. I Dubai har man indset, at telepsykiatri kan spille en afgørende rolle i fremtidens psykiatriske tilbud, og derfor har de bedt Davor Mucic om at komme og hjælpe dem med at starte det op.


 ​​

Redaktør