​Nyt rehabiliterende behandlingstilbud åbner i Frederikssund til maj

​Region Hovedstadens Psykiatri etablerer tre psykiatriske sengeafsnit med i alt 47 sengepladser på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Frederiksund. Afsnittene er et nyt behandlingstilbud i psykiatrien med fokus på rehabilitering og recovery. 

Folketinget besluttede i foråret 2017, at landets fem regioner tilsammen skulle oprette 150 nye psykiatriske pladser til borgere med et særligt behov for rehabilitering og misbrugsbehandling. ​47 af de nye pladser skal oprettes i Region Hovedstaden, mens de øvrige skal fordeles på de fire andre regioner.

Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttede i efteråret, at de nye pladser skal placeres i Frederikssund og drives af Psykiatrisk Center Nordsjælland under Region Hovedstadens Psykiatri. De tre nye sengeafsnit flytter ind i lokaler, som frem til 2015 husede almene psykiatriske afsnit på Frederikssund Hospital.

Kompleks og sårbar patientgruppe

De kommende patienter på de nye afsnit er kendetegnet ved at være en meget sårbar patientgruppe med komplekse sygdomsforløb og diagnoser indenfor det skizofrene spektrum. Patienterne er oftest bosat i kommunale botilbud og visiteres til det nye tilbud af hjemkommunen.

Patienterne vil blive tilbudt et behandlingsforløb på tre-seks måneder. Målet er først og fremmest, at patientens psykiske sygdom og eventuelle misbrug stabiliseres samt at patientens sociale situation og behov for sociale indsatser afdækkes.

Det er frivilligt for patienterne, om de ønsker at tage imod en plads i Frederikssund. Forud for indlæggelsen skal de igennem en udvælgelsesproces for at sikre, at de er motiveret for udvikling og er inden for afsnittets målgruppe. Patienterne skal have et ønske om at få stabiliseret deres psykiske sygdom, deres helbred og få kontrol over eventuelt misbrug.

På sengeafsnittene er der fokus på en stærk recovery-kultur, som tager udgangspunkt i at se det hele menneske: det sociale, det psykiske og det fysiske. Derfor vil patienterne ud over medicinsk behandling og sygeplejefaglig omsorg få tilbud om at deltage i gruppeaktiviteter, kognitiv adfærdsterapi, motionsaktiviteter - f.eks. løb eller boldspil - samt hverdagsrehabilitering.

På afsnittene vil der bl.a. være forskellige motionstilbud til patienterne. 

Behandlingstilbud på tværs af kommuner og region
De patienter, der bliver tilbudt en plads, bor enten i et kommunalt botilbud, i eget hjem eller på gaden. Kommunerne visiterer patienterne til de nye afsnit, og det er dermed kommunerne, der tilbyder patienterne en plads i Frederikssund.

Der er allerede nu etableret et tæt og velfungerende samarbejde mellem medarbejdere fra kommunerne og hospitalet for at sikre en velfungerende proces med fokus på patienternes behov.

Sengeafsnittene er samtidig organiseret med en tværgående ledelse, der består af en psykolog og en overlæge. Hver af de tre sengeafsnit ledes af en afdelingssygeplejerske. Derudover bemandes afsnittene med en bred faggruppe bestående af sygeplejersker, SOSU-assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, psykologer og læger. Det er med til at sikre en bred tværfaglig indsats. I alt ansættes der omkring 90 medarbejdere til det nye behandlingstilbud. 
Redaktør