​​​Cheflæge René Sjælland har mærket, hvordan tilsynet fra Styrelsen for Patientsikkerhed skabte usikkerhed på Psykiatrisk Center Amager.

Tilsyn skabte stor usikkerhed på Psykiatrisk Center Amager

​​Der var stor lettelse på Psykiatrisk Center Amager, da Styrelsen for Patientsikkerhed ophævede det påbud, som i to måneder har hængt over centeret og skabt opmærksomhed fra pressen og intern uro og usikkerhed på centeret.​

Vent...

​​Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Det var den lettende konklusion, Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggjorde den 29. marts efter at have været på opfølgende besøg på Psykiatrisk Center Amager. Dermed blev det påbud, som centeret blev pålagt i forbindelse med et besøg fra styrelsen på baggrund af en bekymringshenvendelse, ophævet. Forud er gået et par hårde måneder siden det første besøg fra styrelsen i november og offentliggørelsen af påbuddet i januar. Men faktisk startede det helt tilbage, da det blev offentlig kendt i medierne, at den formodede gerningsmand fra tragedien i Field's var tilknyttet Psykiatrisk Center Amager.

-  Det ramte hele centeret, da det kom frem. Især de medarbejdere, som har været involveret i forløbet. Vi kunne ikke undgå at stille spørgsmålstegn ved, om vi bar et ansvar? Var der noget, vi havde misset eller kunne have gjort anderledes? Der kom en masse oplysninger frem i medierne, som vi hverken kunne be- eller afkræfte, forklarer cheflæge René Sjælland.

Presset af pressen

I den efterfølgende tid blev usikkerheden på centeret et grundvilkår ifølge René Sjælland. Det skabte et pres, at medierne fulgte sagen tæt, og ledelsen kunne ikke gå ud og kommentere sagen på grund af tavshedspligt.

- Vi kunne kun give meget korte svar til pressen. Og vi kunne heller ikke give vores medarbejdere de svar, de havde brug for at få. Vi var nødt til hele tiden at skabe en forståelse for, hvorfor vi ikke kunne gå ud og kommentere pressens oplysninger, selvom medierne i flere tilfælde bragte meget konkrete oplysninger om forløbet, siger René Sjælland.

Han forklarer videre, at der blandt medarbejderne i de berørte teams opstod usikkerhed om, hvordan medierne fik fat i de konkrete oplysninger om sagen, som ramte aviser og nyhedsudsendelser.

- Vi har også oplevet, at pressen har opsøgt medarbejdere privat for at høre, om de ønskede at udtale sig om sagen. Det skabte naturligt en vis utryghed omkring, hvordan medierne havde fundet frem til deres navne og adresser.

Opbakning fra resten af Region Hovedstadens Psykiatri

På baggrund af den alvorlige sag og den store opmærksomhed var det ikke uventet, da Styrelsen for Patientsikkerhed meddelte, at de ville komme på et såkaldt reaktivt tilsyn den 29. november.

- I ledelsen fik vi besked om tilsynet ca. to uger før, mens vi var på seminar. Det var godt, at vi var samlet, men det prægede selvfølgelig stemningen på resten af seminaret, fortæller René Sjælland.

Herefter fik ledelsen og medarbejderne i de berørte teams travlt med at forberede sig på tilsynet, der endte med at resultere i et påbud på tre konkrete forhold. Påbuddet kritiserede ikke kerneopgaven med behandlingen af patienter men fokuserede i stedet på mangelfuld journalføring og notater. Derfor var det vigtigt for René Sjælland og resten af ledelsen at forsikre medarbejderne om, at de er dygtige til deres arbejde.

- Det er klart, at sådan et eftersyn og følgende påbud skaber en nervøsitet for, om man nu gør det godt nok. Og det har stillet store krav til de enkelte afsnitsledelser til at spotte, hvilke medarbejdere, der har haft brug for ekstra støtte. Derfor havde vi meget fokus på at genskabe den hverdag, vi havde, før alt det her ramte. For patienterne får stadig den samme gode behandling, de er vant til, forklarer han.

I arbejdet med at forberede tilsynet og stå igennem stormen har ledelsen på Psykiatrisk Center Amager mødt stor opbakning fra resten af Region Hovedstadens Psykiatri.

- Vi fik stor opbakning fra direktionen og rigtig god hjælp fra administrationen på Kristineberg. Der blev lavet undervisningsskemaer, hjælp til ændring af vejledninger etc., mens vi skulle sørge for, at medarbejderne kunne komme af sted til den relevante undervisning, mens det stadig væltede ind med patienter, og udrednings- og behandlingsretten skulle overholdes. Vi har også fået varme tanker og opbakning, når jeg har mødt kolleger fra de andre centre. De har givet udtryk for, at de kan genkende udfordringerne – fx kommunikation med den primære sektor, så vi ikke står alene. Det har virkelig været rart, siger René Sjælland.

Stor lettelse

Da det den 29. marts blev offentliggjort, at Styrelsen for Patientsikkerhed ophævede påbuddet efter deres kontrolbesøg tidligere på måneden, skabte det stor lettelse på Psykiatrisk Center Amager.

- Kontrolbesøget var en meget mere positiv oplevelse end første gang, styrelsen kom. Vi var virkelig godt forberedte, og der blev klappet fra styrelsens repræsentanter, da de var færdige. Så det var virkelig dejligt at kunne informere medarbejderne om, at vi sammen havde løftet opgaven, og at påbuddet nu er ophævet, siger René Sjælland og fortæller, at ledelsen går med overvejelser om, hvordan det skal markeres.

- Det har fyldt rigtig meget herude, og vi vil meget gerne anerkende medarbejdernes store og uundværlige indsats for, at vi kom i mål. Men det hele er sket på en meget tragisk baggrund, så vi skal lige finde ud af, hvordan vi markerer det på en passende måde, slutter han.​

​​​Tidslinje over tilsynsbesøget på Psykiatrisk Center Amager

  • 29. november 2022: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på første tilsynsbesøg
  • 30. januar 2023: På baggrund af tilsynet får Psykiatrisk Center Amager et påbud på tre konkrete forhold
  • 15. marts 2023: Styrelsen for Patientsikkerhed er på opfølgende kontrolbesøg
  • 29. marts 2023: Alle påbud ophæves af Styrelsen for Patientsikkerhed


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor