To forskere modtager hver 5 mio. kr. til forskning i medicinkombination og selvmordsforsøg

​Trine Madsen og Bjørn Ebdrup fra Region Hovedstadens Psykiatri har hver fået en bevilling på ca. fem mio. kr. af Lundbeckfonden. Midlerne skal gå til at forske i stigningen i selvmordsforsøg blandt unge og til at undersøge, om demensmedicin blandet med antipsykotisk medicin reducerer negative symptomer og bedrer kognitionen hos psykotiske patienter.

Vent...

Lundbeckfonden offentliggjorde denne uge navnene på de forskere der i år modtager bevillinger i kategorien Ascending Investigators. Bevillingerne gives til "etablerede og talentfulde forskere på danske universiteter og hospitaler" og både klinisk forskningslektor og overlæge Bjørn Ebdrup og seniorforsker Trine Madsen kan nu kalde sig 'Ascending Investigator'. De modtager hver især knap fem mio. kr. til deres forskningsprojekter.


Trine Madsen er til dagligt tilknyttet DRISP (Danish Research Institute for Suicide Prevention) under Psykiatrisk Center København. Hun skal bruge bevillingen fra Lundbeckfonden til et projekt kaldet YRSA ('Young peoples Risk of Suicide Attempt') om unge og selvmordsforsøg, fortæller hun.

- Raten for selvmordsforsøg hos unge har været stigende siden årtusindeskiftet. Dette er alarmerende, da risikoen for fuldbyrdet selvmord er højere hos dem med tidligere selvmordsforsøg, siger Trine Madsen og uddyber:

- I Danmark er vores viden om selvmordsforsøg mest baseret på dem, der har været bragt på hospitalet pga. skaderne fra et selvmordsforsøg. Internationale studier viser, at blandt unge med selvmordsforsøg er det kun mellem 9-25% som behandles på hospitalet for skaderne af deres selvmordsforsøg, og derfor mangler vi viden om unge, der ikke har været på hospitalet med et selvmordsforsøg.

I YRSA-studiet kobles registerdata med data fra Mor-Barn kohorten på 95.000 danske 18-årige, som er blevet fulgt siden deres fødsel. I data kan de se, hvor mange unge der forsøger selvmord og identificere tidlige risikofaktorer for selvmordsadfærd hos sårbare unge, og resultaterne af studiet skal bruges til at skærpe selvmordsforebyggelsesindsatsen for unge.

Kan medicinkombination forbedre kognitivt funktionsniveau?

Bjørn Ebdrup er overlæge og klinisk forskningslektor på Psykiatrisk Center Glostrup, hvor han er viceleder af Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning. De fem mio. kr. han har fået bevilget af Lundbeckfonden skal bruges til et klinisk forsøg, hvor et lægemiddel, der bl.a. bruges til behandling af demens, skal gives sammen med antipsykotisk medicin.

- Formålet er at undersøge, om denne medicinkombination kan reducere de negative symptomer og højne det kognitive funktionsniveau hos aldrig-medicinerede patienter med debuterende psykose, fortæller Bjørn Ebdrup og fortsætter:

- Parallelt med de kliniske undersøgelser vil patienterne blive undersøgt grundigt neurobiologisk med blandt andet avancerede MR-scanninger i en særlig '7 Tesla'-scanner. Det gør vi for at sammenholde patienternes kliniske tilstand med niveauer af specifikke signalstoffer i hjernen.

Bjørn Ebdrup og Trine Madsen er to af i alt 18 forskere, der har modtaget støtte fra dette års Ascending Investigators-bevilling. I alt er der blevet uddelt lidt over 90 mio. kr. til de 18 forskere, der i gennemsnit har fået fem mio. kr. hver. Lundbeckfonden skriver, at bevillingerne "skal gøre det muligt for den enkelte forsker at udvikle sin forskningskarriere for derigennem at skabe væsentlige videnskabelige bidrag inden for neurovidenskab og behandling af sygdomme relateret til nervesystemet."

Læs mere om modtagerne af bevillingerne og projekterne på Lundbeckfondens hjemmeside.  bevbevbevillingbevillingerne og projekterne på Lundbeckfondens hjemmeside.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor