To indsatser i Region Hovedstadens Psykiatri nomineret til Årets Borgerinddragende Initiativ

​Børnekurser, der er grupper for børn som pårørende til en forælder med psykisk sygdom, og forældrementorer i børne- og ungdomspsykiatrien er begge nomineret til Danske Regioners pris ’Årets Borgerinddragende Initiativ.’ I alt fem initiativer på tværs af landet er nomineret og den endelige vinder bliver offentliggjort den 26. februar.

Vent...

​Børnekurserne foregår i PsykInfos lokaler tæt på Nørreport station i København, men snart rykker de også ud på centrene.

​For fjerde år i træk uddeler Danske Regioner en pris for ’Årets Borgerinddragende Initiativ.’ Temaet for prisen skifter hvert år og i 2019 er fokus på inddragelse af pårørende. Et tema der passer godt med både forældrementorer på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og børnegrupper i PsykInfo, som begge er initiativer i Region Hovedstadens Psykiatri. 


- Det er fantastisk. Det er et godt koncept, så vi er naturligvis glade for nomineringen, siger Katinka Bonde Lind, rådgiver i PsykInfo og en af lederne for børnegrupperne. 

På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er der også stor glæde over, at forældrementorerne er blevet nomineret til prisen. 

- Da jeg læste opslaget, hvor man kunne indstille initiativer til prisen, så tænkte jeg, at forældrementor-ordningen er meget borgerinddragende; vi bruger en borger med brugererfaring til at hjælpe en nuværende borger med barn indlagt, siger Tina Jacobsen, udviklingschef på BUC. 

I alt 33 indstillinger til prisen er blevet sendt ind til bedømmelseskomitéen, der består af repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen, FOA, Danske Patienter, SIND, KL og regionerne. Komitéen har gennemgået indstillingerne og udvalgt de fem indsatser, som nu er nomineret til den endelige pris, der blot er blevet uddelt tre gange tidligere.

Vinderen af ’Årets Borgerinddragende Initiativ’ offentliggøres den 26. februar, men selve prisen uddeles først på Danske Regioners generalforsamling i april.

Indtil da kan du læse mere om de to nominerede indsatser nedenfor.  

Forældrementorer bliver ”oversættere” for forældre til børn med psykisk sygdom  

BUC ansatte den første forældrementor i 2015 sideløbende med, at voksenpsykiatrien ansatte de første recovery-mentorer. Idéen om mentorer var god, mente de på BUC, men de tænkte ikke, at recovery-mentorer ville fungere lige så godt i børne- og ungdomspsykiatrien som i voksenpsykiatrien. 

- Fordi hvis børn har det så godt, at de kan være mentorer, skal de ud at leve livet videre og ikke hænge fast i børne- og ungdomspsykiatrien, som udviklingschef Tina Jacobsen siger. 

I stedet ansatte de forældrementorer, som der i dag er tre af på hele BUC. De tre forældrementorer er fast tilknyttet akut døgnafsnit, døgnafsnit for skolebørn og så døgnafsnittet for børn og unge med spiseforstyrrelser, fortæller Tina Jacobsen. 

- De gør noget unikt, for når et barn bliver indlagt, har de det meget dårligt og meget svært, og så har vi en periode, hvor forældre forsøger at beskytte deres børn. Det er helt naturligt at gøre det som forælder og være helt suget ind i barnets autisme, spiseforstyrrelse eller OCD. Her bliver mentorerne en slags ”oversættere” til forældrene og hjælper dem med at forstå, hvad det hele handler om.

Selvom forældrementorerne kun arbejder 8-10 timer om ugen, så bruger BUC deres erfaring til mange forskellige ting. Det kan for eksempel være input til informationsmateriale og psykoedukation eller input til nye byggerier, så man tænker de pårørendes stemme endnu mere ind i fremtidsplanerne. 

- Nogle forældre kan være nervøse for, at vi ikke håndterer det professionelt, hvis de klager over forholdene eller tilgangen til deres barn. Her kan forældre-mentorerne sige til dem, at det ved de, vi gør, for de har selv oplevet det, forklarer Tina Jacobsen og fortsætter:

- Forældrementorerne kan også godt have et fortroligt rum med forældrene. Her kan de snakke om, hvad der sker i ægteskabet, med de raske søskende og alle andre frustrationer der kan være forbundet med at have et barn indlagt i psykiatrien. 

Selvom forældrementorerne ikke selv har erfaring som patient i psykiatrien, så indtager de alligevel samme rolle som recovery-mentorerne i voksenpsykiatrien.

- De er i stand til at indgyde håb […]. De har mærket det på egen krop, hvordan det er at have et barn indlagt i psykiatrien. Der var en mor som sagde til mig: ”Mine veninder forstår ikke, den situation jeg er i, men det gør forældrementorerne, ” slutter Tina Jacobsen, der på sigt håber at udbrede idéen om forældrementorer til de andre regioner. 

Børnekurser: Børn finder ud af det ikke er deres skyld, at far eller mor har en psykisk lidelse

I tre år har PsykInfo tilbudt børn af forældre, der er eller har været i behandling i RHP børnekursus, og snart bliver tilbuddet udvidet, så centrene også kan tilbyde børnekursus på deres matrikler. Det er et bevis på, at der er efterspørgsel og behov for børnekurser – især når man ved, at næsten en tredjedel af psykiatriens brugere er forældre til børn og unge under 18 år.

- Det der ofte sker i en familie er, at børn føler skyld og skam over, at mor eller far bliver syge med en psykisk sygdom. På børnekurserne har de mulighed for at dele deres erfaringer, og de finder ud af, at det ikke er deres skyld, siger Katinka Bonde Lind, der har en baggrund som sygeplejerske i psykiatrien og nu fungerer som rådgiver i PsykInfo, der lægger lokale til kurserne. 

Børnekurserne er et tilbud til alle børn i alderen 9 til 16 år hvis forældre er patienter i RHP. Udover Katinka Bonde Lind leder socialrådgiver Katrine Frydendal også børnekurserne og er samtidig projektleder for hele indsatsen. Der er plads til 6-8 børn i hver gruppe og de mødes seks gange i alt i et forløb.

- Børnekurset tilbyder viden om, hvad psykisk sygdom er gennem øvelser og leg. Derudover får de nogle redskaber, så de kan sætte ord på tanker og følelser, og de bygger et netværk, som de kan gøre brug af efterfølgende. På det sidste kursus, vi lige har haft, udvekslede børnene for eksempel selv numre og har aftalt at mødes igen, fortæller Katinka Bonde Lind. 

Tidligere fandtes der ikke et lignende tilbud i RHP til børn som pårørende, men evalueringer har vist, at både børnene og forældrene har gavn af børnegrupperne, og derfor skal de som nævnt udvides til centrene. 
I dag har hvert center en børnekoordinator, der skal sikre en systematik i centrets fokus og indsatser rettet mod børn som pårørende. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor