To initiativer i Region Hovedstadens Psykiatri nomineret til pris for at inddrage borgere

​​Skole på Tværs og RHP’s børnekurser er begge nomineret til Danske Regioners pris ’Årets Borgerinddragende Initiativ’, der i år har psykiatri som tema. 

Vent...

For andet år i træk er to af i alt fem nominerede til 'Årets Borgerinddragende Initiativ' fra RHP. Det drejer sig om børnekurserne, der tilbydes i PsykInfo og på Psykiatrisk Center Ballerup og Nordsjælland, og 'Skole på Tværs', som afholder gratis recovery-kurser på tværs af Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) og fire kommuner. 

- Det er dejligt at være nomineret, og det er et skulderklap til underviserne, arbejds- og styregruppen og dermed alle fire kommuner og RHP, der står bag Skole på Tværs, siger leder af styregruppen, Lone Petersen.


Temaet for prisen skifter hvert år, og i år er temaet i psykiatri. Kravet for at indstillet et initiativ til 'Årets Borgerinddragende Initiativ' er – som prisens navn antyder – at borgere inddrages på den eller anden måde. Det krav lever begge initiativer fra RHP op til, og mens det er første gang, at 'Skole på Tværs' er nomineret til prisen, så var børnekurserne også nomineret sidste år.

- Vi er glade og stolte over at være nomineret igen i år. Det viser, at der er opmærksomhed omkring børn som er pårørende til forældre eller søskende som er ramt af psykisk sygdom, og det er der brug for. Vi håber selvfølgelig, at vi vinder prisen i år, nu da det ikke lykkes sidste år, og hvis ikke vi vinder, så hepper vi selvfølgelig på vores gode kollegaer fra Skole på Tværs, siger projektleder for børnekurserne, Katrine Frydendal.

Fra initiativ til fast tilbud

Skole på Tværs startede som et initiativ i 2018, hvor de begyndte at tilbyde gratis recovery-kurser på tværs af Skolen for Recovery i RHP og fire kommuner; Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal. Kurserne finder sted både på Skolen for Recovery i Ballerup og i lokaler i de fire kommuner, og de henvender sig både til mennesker med psykisk sårbarhed, pårørende, medarbejdere og frivillige.

- Vi evaluerede projektet sidste år besluttede, at Skole på Tværs skulle være et permanent samarbejde. Så på den måde er vi gået fra at være et projekt til nu at være et fast tilbud. Samtidig har vi udvidet antallet af kurser og begyndt at afholde temaeftermiddage to gange om året, hvor alle medarbejdere borgere, patienter og andre interesserede mødes og reflekterer over, hvad recovery er, siger Lone Petersen.

I foråret hedder nogle af kurserne bl.a. 'Mentalt velvære fremmer recovery', 'Selvskade og mestring' og 'Er der recovery i gaming?', fortæller Lone Petersen og siger:

- Formålet med kurserne er at udbrede både kendskab til og viden om recovery og hvilke elementer, der er vigtige at arbejde med i den proces. Vi arbejder hele tiden på at nærme os en fælles forståelse af, hvad det vil sige at komme sig på tværs af kommuner og region, siger Lone Petersen. 

SE HVILKE KURSER SKOLE PÅ TVÆRS TILBYDER I FORÅRET 2020

Børnekurserne begyndte som et tilbud i PsykInfos lokaler i indre København i 2016, men der er sket en del siden da. I 2019 er kurserne blevet udbredt til både Psykiatrisk Center Nordsjælland og Ballerup, hvor medarbejdere er blevet uddannet som børnekursusledere.

- Ca. en tredjedel af alle voksne, som er i kontakt med psykiatrien, er forældre til børn og unge under 18 år, og derudover er der børn som oplever, at deres søskende er i behandling for psykisk sygdom i for eksempel børne- og ungdomspsykiatrien. Derfor var det naturligt at udbrede kurserne, så flere børn og unge kan få tilbuddet, siger Katrine Frydendal og tilføjer:

- Udbredelsen til Nordsjælland og Ballerup er gået over al forventning. Bl.a. kan vi se, at ved at børnekurset afholdes tættere på hvor familien bor, har familier som ellers ville sige nej, deltaget. Vi fortsætter derfor med at udbrede børnekurserne i 2020 – denne gang til Psykiatrisk Center Glostrup og København, slutter Katrine Frydendal.

I alt 17 initiativer er blevet indstillet til prisen og sendt ind til bedømmelseskomitéen, der består af repræsentanter fra DSR, Lægeforeningen, FOA, Danske Patienter, SIND, KL og regionerne. Komitéen har nu kogt indstillingerne ned til fem, som er dem der er nomineret til den endelige pris.

Vinderen af 'Årets Borgerinddragende Initiativ' offentliggøres og kåres den 2. april på Danske Regioners generalforsamling i Aarhus.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor