To mio.kr. til TEA-projektet

TrygFonden støtter forskning i medicinsk behandling af psykoser hos børn og unge.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg startede i 2010 sammen med fem andre universitetscentre i Danmark TEA-projektet - Tolerabilitet og Effekt af Antipsykotika på børn og unge med psykose. Det er et landsdækkende forskningsprojekt, hvis resultater kan få stor betydning for behandlingen af psykotiske børn og unge.​

Skizofreni og andre psykoser hos børn og unge er alvorlige og ofte langvarige sygdomme, men videnskabelige studier af medicinsk behandling af denne patientgruppe er yderst begrænsede. Aktuelt baserer behandlingen af børn og unge sig næsten udelukkende på viden fra voksenstudier.​​

Antipsykotika er lægemidler, der virker på hjernens receptorsystemer, og reducerer psykotiske symptomer såsom hallucinationer (fx at se syner og høre stemmer) og vrangforestillinger (paranoia). Antipsykotika har bivirkninger,  som kan påvirke helbreddet væsentligt, både på lang og kort sigt.​

TEA-projektet sammenligner behandlingseffekt og bivirkninger at to hyppigt anvendte antipsykotika. ​​

Undersøgelsen vil give øget viden og dermed forbedret effektivitet og sikkerhed, når børn og unge behandles med antipsykotika. Når projektet er gennemført vil man på et langt bedre grundlag kunne rådgive patienterne og deres forældre i spørgsmål som: Hvilken medicin virker bedst? Hvilke bivirkninger skal vi forvente? Hvor hurtigt virker medicinen?​​

200 12-17-årige med debut af psykose deltager i undersøgelsen.​

TEA-projektet har netop modtaget 2 mio.kr. fra TrygFonden.
​​​​
Redaktør