Tre mio. kr. fra TrygFonden til OPUS II

TrygFonden har bevilliget tre mio. kr. til projekt om videre effekt af intervention overfor unge med psykose i OPUS-behandling.
OPUS II-projektet er allerede i gang i Region Hovedstaden og Region Midt, men tilføres yderligere tre millioner kroner fra Trygfonden til dækning af de væsentligste forskningsudgifter i forbindelse med effekt af interventionen.

Erfaringer fra OPUS I-projektet videreføres

OPUS I-projektet viste, at der er klare positive effekter af den to årige OPUS-behandling på symptomer, misbrug, patient- og pårørendetilfredshed, sengedagsforbrug og forbrug af dage i beskyttede boforanstaltninger.​

Men tre år efter afslutningen af OPUS behandlingen var de positive kliniske effekter forsvundet. ​​

I OPUS II-projektet inkluderes 400 unge med psykose, som har fået OPUS-behandling i to år. ​​

Der trækkes lod om de skal afsluttes til sædvanlig behandling eller tilbydes behandling i OPUS i yderligere tre år.

Hvad skal pengene fra Trygfonden bruges til?

Bevillingen fra TrygFonden skal bruges til at evaluere om det med yderligere tre års OPUS behandling kan lykkes at fastholde de positive effekter på social tilbagetrækning, initiativløshed, vrangforestillinger, hallucinationer og misbrug.

OPUS II Projektet har allerede opnået medfinansiering fra Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrien i Region Midt til finansiering af den forlængede behandling i OPUS. Med bevillingen fra TrygFonden er de væsentligste udgifter til forskningen i effekten af interventionen dækket.

OPUS II-resultater ventes med spænding

- Projektets resultater afventes med stor spænding både i ind- og udland, men resultatet foreligger først om ca 4 år, så man må væbne sig med tålmodighed, siger Merete Nordentoft, professor på Psykiatrisk Center København, som leder OPUS II-projektet.

Redaktør