Trygfonden giver 10 millioner kroner til bekæmpelse af stigmatisering

Landsdækkende afstigmatiseringskampagne får stor donation.

Pengene fra TrygFonden bidrager til en femårig landsdækkende kampagne, der skal ændre danskernes syn på og adfærd over for mennesker med psykisk sygdom.


Hvem deltager?

Udover TrygFonden deltager Danske Regioner, regional deltagelse af bl.a. Region Hovedstadens Psykiatri, Sundhedsstyrelsen, Det Sociale Netværk, PsykiatriFonden, KL og Socialministeriet.

National mediekampagne

Kampagnen indledes med en national mediekampagne i foråret 2011, hvortil Region Hovedstadens Psykiatri bidrager med arbejdskraft i en arbejdsgruppe. Den vil derefter blive fulgt op af mere målrettede indsatser på for eksempel arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Hvor kommer ressourcerne fra?

Donationen fra TrygFonden indgår i kampagnen sammen med satspuljemidler, midler fra Danske Regioner og regionerne samt arbejdsressourcer fra blandt andet PsykiatriFonden og  bruger- og pårørende organisationerne i Det Sociale Netværk.

Region Hovedstadens Psykiatri deltager desuden også i den nationale følgegruppe.

Redaktør