Trygfonden støtter forskning i børnepsykiatri

Overlæge, lektor, dr.med. Anne Mette Skovgaard, Børne-og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, har modtaget 3 mill kr. fra Tryg Fonden til en række forskningsprojekter i forbindelse med 11- års opfølgningen i det store studie Copenhagen Child Cohort (CCC2000).

CCC2000 har siden 2000 udforsket udviklingen af psykiske helbredsproblemer og psykiske sygdomme i en fødselskohorte på 6000 børn.​​​

Undersøgelsen er den eneste befolkningsundersøgelse i verden, som har undersøgt børnenes psykiske udvikling gentagne gange allerede i de første leveår og siden fulgt børnenes udvikling både fysisk, psykisk og socialt ved hjælp af de danske nationale registre og ved undersøgelser i alderen 5-7 år og nu igen i 11-års alderen.​​

11-års-undersøgelsen af CCC2000 omfatter flere ph.d. studier, bl.a. af ADHD ved læge Charlotte Eberhardt, og spiseforstyrrelser ved læge Anja Munkholm, i samarbejde med forskere fra Kings College London og Southampton Universitet.

Redaktør