Tvangsanvendelse på Psykiatrisk Center Københavns akutafsnit

Det er ukorrekt, når Dagens Medicin konkluderer, at antallet af tvangsfikseringer er steget voldsomt efter fald i medicinforbrug.

I en artikel den 31. august 2012 konkluderer Dagens Medicin, at der siden faldet i anvendelse af olanzapin (antipsykotisk lægemiddel) er sket en markant stigning i antallet af bæltefikseringer af patienter på akutafsnittet på Psykiatrisk Center København. Det er ikke korrekt.

Stigning skyldes øget patientantal

Det er korrekt, at der er en lille stigning i antallet af tvangsfikseringer på akutafsnittet i perioden april 2012 til juli 2012 sammenlignet med årets første måneder. Se figur 1 neden for. Det kan dog ikke konkluderes, at det skyldes ændringen i medicineringspraksis, idet stigningen i antallet af tvangsfikseringer på afsnittet indtraf allerede i april, mens det først i slutningen af juni 2012 blev indskærpet, at de anbefalede medicindoser skulle overholdes.

Stigningen skyldes derimod, at Psykiatrisk Center København i juni 2012 har sammenlagt to afsnit. Det er derfor naturligt, at antallet af tvangsfikseringer på akutafsnittet er steget, da de behandler flere patienter.

Figur1: antal tvangsfikseringer pr. måned på akutafsnittet på PC Kbh i perioden 2009-2012

Antallet af tvangsfikseringer er faldende

Der er generelt store udsving i antallet af tvangsfikseringer hen over året og mellem år. Det gælder ikke kun akutafsnittet, men på hele Psykiatrisk Center København og i hele Region Hovedstadens Psykiatri. Figur 2 nedenfor viser antallet af tvangsfikseringer på Psykiatrisk Center København i perioden 2009-2012.

Figur 2: antal tvangsfikseringer pr. måned på PC Kbh i perioden 2009-2012
​Den generelle tendens er, at antallet af tvangsfikseringer er faldende i Region Hovedstadens Psykiatri.

Det kan ikke udelukkes, at faldet i medicinforbruget i Region Hovedstadens Psykiatri kan føre til øget anvendelse af tvangsfikseringer. Det kan dog ikke konkluderes på baggrund af de tal som analyseres i Dagens Medicin. Region Hovedstadens Psykiatri følger og monitorerer udviklingen i både medicinforbrug og anvendelsen af tvang med henblik på at kunne iværksætte nødvendige initiativer.

Redaktør