Udbud : Leder- og ledelsesudvikling i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatrien ønsker udviklingsstøtte til opbygningen af hele programmet og  afviklingsstøtte til udvalgte moduler.

Annoncering af opgave

Region H - Psykiatrien (herefter Psykiatrien) har en vision om, at ledelse skal udøves med samme engagement og professionalisme som vores hovedopgave, og vi ønsker at ledelsesmæssige kompetencer vurderes på lige fod med faglige kompetencer.

Psykiatriens hovedopgave / kerneydelse er behandling, der skal forstås bredt som omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering.
Hertil varetager psykiatrien højt kvalificeret forskning og udvikling samt uddannelse af sundhedsfagligt personale.

Lederudviklingsprojektet skal udvikle og gennemføre et lederudviklingsprogram for psykiatriske centre og sociale tilbud. Programmets målgruppe er afsnitsledere, fagledere og andre ledere af medarbejdere - 1. linje ledere - og har et antal på ca. 350 ledere.

Projektet er påbegyndt i marts 2009, og der har gennem foråret været foretaget forskellige analyseaktiviteter for dels at tydeliggøre præmisserne for ledelse, præcisere opgaven og dels for at få et tydeligere billede af, hvor under ledelse udfolder sig i Psykiatrien.

Psykiatrien ønsker gennem dette udbud at finde en eller flere partnere, der i samarbejde med projektet og interne udviklingskonsulenter kan udvikle udvalgte moduler / programmet og varetage undervisningen / proces / udviklingen af lederne inden for de givne rammer.

Helt konkret er udbuddet delt i 2 delopgaver:

  • For at sikre den røde tråd gennem hele programmet ønsker Psykiatrien udviklingsstøtte til opbygningen af hele programmet og 
  • Afviklingsstøtte til udvalgte moduler (ex. modul 2, 3 og 5 j.f. moduloversigt)

Kontaktoplysninger

Udbyder er:
Region H - Psykiatrien
HR
Uddannelsescentret
Kristineberg 3
2100 København Ø

Att.: Projektleder Thomas Arnbjerg
Tilbud skal sendes til ovenstående adresse i elektronisk form (Thomas.Arnbjerg@psv.regionh.dk)

Spørgsmål til materialet og / eller forløbet kan rettes til Thomas Arnbjerg – mobil 4021 3855 (Obs! Ferie i uge 30-32).

Redaktør