Udfordrende at bygge hospital i byen

​Det er en kompleks opgave at bygge Nyt Hospital og Ny Psykiatri klods op af det fungerende Bispebjerg Hospital midt i byen. De mange nye kvadratmeter skal bygges på området, samtidig med at hospitalet skal drives som normalt.

Høj kompleksitet 
Frem mod 2025 skal Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg  stå helt færdigt. Byggeprojektet er yderst komplekst, fordi det forener hospital og psykiatri og fusionerer Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital. Desuden er det oprindelige Bispebjerg Hospital og det smukke, grønne haveanlæg fra 1913 blevet fredet. Endelig foregår nybyggeriet på et fuldt fungerende hospital midt i byen. Alle disse udfordringer gør projektet unikt og stiller store krav til byggeorganisationen.

- Den største udfordring ved dette projekt er, at vi skal bygge nyt hospital, samtidig med at det eksisterende hospital skal fungere som hidtil. ​​

Det betyder, at der i perioder vil være byggeplads i nærheden af operationsstuer og andre vigtige funktioner, og det vil sandsynligvis medføre nogle gener for patienter og ansatte, fortæller Vagn Risby Mortensen, byggechef på Bispebjerg Projektet.​

En langstrakt proces
Bispebjerg Hospital er udfordret af at nogle klare fysiske begrænsninger, der betyder, at der kun kan bygges lidt ad gangen. Byggeriet skal nøje planlægges i etaper med skiftevis nedrivning og nybyggeri, og byggeprocessen strækker sig derfor over mange år.

- Det er jo noget andet at bygge hospital i eksempelvis Gødstrup i Jylland, hvor de arbejder på en bar mark med masser af plads. Bispebjerg ligger i et stærkt trafikeret område i København Nordvest og tilkørselsvejene vil blive meget belastet af lastbiler og vareleveringer til byggepladserne. Denne kørsel skal selvfølgelig planlægges uden for myldretid, så vi undgår for store trafikgener, siger Vagn Risby Mortensen. Han understreger også den interne trafik på grunden som en udfordring:

- Det bliver også sværere at finde rundt på området. De vante adgangsveje og parkering vil blive lagt om, så folk skal vænne sig til en ny og mere dynamisk wayfinding, imens byggeriet står på.

Hensyn til de fredede bygninger
Den første milepæl i byggeprocessen er den helhedsplan, der skal definere de overordnede linjer for hospitalsområdet. Andrew Smith, direktør i det britiske arkitektfirma BDP, der netop har vundet konkurrencen om helhedsplanen, fortæller om de største udfordringer i projektet:

- Et af de vigtige krav i konkurrencen var hensynet til det fredede, eksisterende Bispebjerg. Det har vi imødekommet ved at skabe en central ankomstplads, der lægger afstand til de eksisterende gamle bygninger, tegnet af Martin Nyrop.

Også i forhold til placeringen af de nye bygninger og den landskabelige bearbejdning har BDP arbejdet meget med at respektere de eksisterende linjer og bygningshøjder og de smukke grønne haver og parker.

 

BDPs vinderprojekt giver masser af plads til de fredede bygninger og grønne haver, Illustration: BDP

Psykiatrien samles
Det kommende nye hospital vil fysisk samle Psykiatrisk Center København, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg og Region Hovedstadens Psykiatris centrale ledelse og administration. I konkurrenceprogrammet var der lagt op til at sprede de psykiatriske faciliteter ud over hele hospitalsområdet, men BDP valgte i deres forslag at samle alle de psykiatriske funktioner i det nord-østlige hjørne.

- Naturligvis er der en risiko forbundet med at udfordre rammerne. Enten vinder man, eller også bliver man sparket ud af konkurrencen. Som arkitekter og rådgivere ser vi sådan på det, at vi bliver bedt om at tænke, frem for blot at følge konkurrenceprogrammet slavisk. Derfor valgte vi en alternativ løsning, som Bispebjerg Hospital heldigvis er enige med os i, fortæller Andrew Smith.

Det danske lys
Andrew Smith ser en del ligheder mellem Danmark og England, når det kommer til hospitalsbyggeri, men det specielle danske lys fremhæver han som en særlig udfordring:

- Danmark ligger så nordligt, at man er nødt designe på en mere åben måde for at lukke nok dagslys ind i bygningerne. Naturligt lys er et meget vigtigt element i helende arkitektur. Det har også betydet, at vi har valgt at lægge ankomstpladsen og indgangen sydvendt midt på området, frem for nordvendt mod Tuborgvej, som ellers var det oplagte valg. På den måde har vi sikret en ankomstsituation, der udnytter dagslyset optimalt året rundt.

Redaktør