Udrednings- og behandlingsretten er ikke suspenderet

Det udvidede frie sygehusvalg, der normalt giver patienter ret til vederlagsfri sygehusbehandling på private samarbejdshuse, er suspenderet fra den 7. november 2008 til den 30. juni 2009.

Imidlertid gælder det udvidede frie sygehusvalg

alene for somatiske patienter

, hvorfor suspensionen er uden betydning for de børne- og ungdomspsykiatriske center.

Udredningsretten gælder således fortsat for de børne- og ungdomspsykiatriske patienter, ligesom behandlingsretten for samme patientgruppe fortsat træder i kraft ved årsskiftet.
Redaktør