Udvikling i anvendelse af olanzapin 2012

Anvendelsen af olanzapin er blevet undersøgt hver måned i 2012. Samlet set er der sket et markant fald i anvendelsen af døgndoser over 40 mg, set i forhold til antallet af patienter i behandling med olanzapin.
Anvendelsen af døgndoser olanzapin over 40 mg blev første gang målt i første kvartal af 2012. Der er siden sket et markant fald i anvendelsen.

På nogle centre er antallet af døgndoser over 40 mg nogle måneder steget en smule. Dette skyldes enten at der er flere patienter i behandling, eller at det samlede antal høje døgndoser nu er så lavt, at selv et eller to særligt behandlingskrævende patientforløb kan påvirke det samlede billede.


Antallet af døgndoser for olanzapin er undersøgt på alle voksenpsykiatriske sengeafsnit. Figuren viser udviklingen i antal døgndoser olanzapin. Den første undersøgelse dækker en længere periode end de tre andre, men der er korrigeret for dette i grafen. PC Sct. Hans tog først EPM-systemet i brug i foråret 2012, hvorfor der ikke er tal fra den første undersøgelse. Tallene angiver præcist antal døgndoser over 40 mg i forbindelse med første og sidste undersøgelse i 2012.


Ny maksimaldosis indført juli 2012

I sommeren 2012 blev der fastsat nye rammer for brugen af olanzapin i behandlingen af patienter med akut psykose.

Den maksimale døgndosis er på 40 mg/døgnet. Overskridelser for helt særlige (kroniske) patienter skal være konfereret med en klinikchef og begrundes i patientens journal. Grænserne fremgår af en midlertidig klinisk vejledning, som alle læger i Region Hovedstadens Psykiatri skal følge.


Nyt monitoreringsværktøj

Hidtil har anvendelsen af olanzapin været foretaget manuelt. Et nyt it-system vil fremover gøre det muligt systematisk at overvåge anvendelsen af olanzapin og andre præparater helt ned på patientniveau. Formålet er at sikre, at de kliniske vejledninger følges i hele Region Hovedstadens Psykiatri.

Vejledningerne beskriver, hvordan behandling – herunder medicinering - af forskellige sygdomme og patientgrupper bør tilrettelægges. Vejledningerne er evidensbaserede, og udarbejdet af psykiatriens eksperter på området.
Redaktør