Undersøgelse af medicindoser

Sundhedsstyrelsen har igangsat en undersøgelse og vurdering af anvendelsen af psykofarmaka (Zyprexa) og beroligende medicin (Midazolam) på Psykiatrisk Center Glostrup.

Anvendelse af medicin undersøges

På baggrund af henvendelser, bl.a. fra tidligere ansatte, om at der på centret anvendes høje doser af beroligende medicin (Midazolam) og af psykofarmaka (Zyprexa) i forbindelse med indledende behandling af stærkt psykotiske patienter, har Sundhedsstyrelsen i denne uge iværksat en undersøgelse og vurdering af, om der er brugt for høje doser medicin. Styrelsen forventer at have en redegørelse klar om fjorten dage.​

Zyprexa - psykofarmaka

Psykiatrisk Center Glostrup har gennemgået patientjournaler og fundet, at der i visse tilfælde gives højere doser af Zyprexa, et antipsykotisk lægemiddel, end den pågældende vejledning anviser.

Højere doser end den anvisne kan gives, hvis den behandlende læge vurderer, at patienten kan have gavn af det. I så fald skal doseringen begrundes i journalen. Sundhedsstyrelsen vurderer nu, om de anvendte doser er velbegrundede.

Midazolam – beroligende medicin

Lægemidlet anvendes, når meget syge patienter indlægges med en akut psykose, hvor de ofte er voldsomt urolige, udadreagerende og forpinte. I denne fase er patienterne ofte plaget af ubehagelige vrangforestillinger. For at hindre patienter i at skade sig selv eller andre i denne fase, er brugen af beroligende medicin i de fleste tilfælde nødvendig. ​

Midazolam har indtil nu primært været brugt i forbindelse med fx kikkertundersøgelser af maven, samt af tandlæger til patienter – herunder børn – med tandlægeskræk.

Anvendelse af Midazolam i psykiatrien

I udlandet har man også anvendt Midazolam til psykiatriske patienter. Stoffet har gennem en periode været anvendt på Psykiatrisk Center Glostrup med lovende resultater. ​​

Anvendelsen af Midazolam i psykiatrisk behandling har været drøftet i det Sundhedsfaglige Råd og i Psykiatriens Lægemiddelkomité. Det er blevet besluttet, at anvendelsen af Midazolam skal udbredes, så den samme behandling finder sted i hele psykiatrien. En ny vejledning for akutbehandling af psykoser, hvor Midazolam anbefales som førstevalg til at berolige patienter med svær psykotisk uro, er under udarbejdelse.​

Region Hovedstadens Psykiatri og Sundhedsstyrelsen har aftalt at indstille brugen af Midazolam midlertidigt, indtil styrelsen vurdering foreligger.

Redaktør