Ung forsker får L'Oréal-UNESCO legat

Seniorforsker Kamilla Miskowiak, Region Hovedstadens Psykiatri, har modtaget L’Oréal-UNESCO-prisen ’For Women in Science’. Med prisen følger 100.000 kroner til forskning i antidepressiv behandling med ’magnet-hjelm’.

Kamilla Miskowiak, ph.d. og psykolog, brænder for at finde god og effektiv behandling til mennesker, der lider af depression og andre psykiske sygdomme. Alene i Danmark lever ca. 200.000 mennesker med depression, og op mod 40 % har ingen eller kun ringe hjælp i eksisterende antidepressiv medicin.


Vil finde den ene ting, der virker

Mennesker, der lider af depression, opfatter og tolker informationer og oplevelser mere negativt end andre. Ny, antidepressiv medicin virker sådan, at balancen mellem negativ og positiv tolkning skubbes, så patienternes hjerner begynder at tolke mere positivt. Virkningen indtræffer meget hurtigt – det kan ses på hjernescanninger – og før patienterne selv bliver bevidste om, at de føler sig bedre tilpas.

Nu vil Kamilla Miskowiak undersøge, om ikke-medicinsk behandling af depression virker på samme måde i hjernen som medicin.


Kan magnetfelter skubbe hjernen i positiv retning?

Pengene fra L’Oréal-UNESCO-prisen skal bruges til at undersøge, om den såkaldte magnethjelm, PEMF – som beviseligt afhjælper depressionssymptomer – også virker ved at skubbe til hjernens balance mellem positiv og negativ tolkning. PEMF står for Pulserende ElektroMagnetiske Felter.

- Andre er i gang med at undersøge, hvor meget og hvor længe, patienter skal benytte PEMF-hjelmen, for at få det bedre. Det, jeg vil finde ud af, er, hvordan PEMF virker på hjernen, siger Kamilla Miskowiak.

Ved at scanne raske forsøgspersoner, der enten bruger en aktiv eller en inaktiv PEMF-hjelm, vil Miskowiak sammenligne udviklingen i de to gruppers måde at opleve og tolke følelsesmæssige stimuli – fx billeder af folk, der viser glæde, angst, sorg eller væmmelse.


Bro fra kemi til psykologi

Hvis PEMF-hjelmen virker på samme måde som medicin ved at ændre patienters tankemønstre i positiv retning, er det et stærkt tegn på, at denne ændring er afgørende for god og effektiv antidepressiv behandling – og udgør ’broen’ mellem behandlingens kemiske effekt på hjernen og patientens oplevelse af at have det psykisk bedre.

- Hvis så forskellige typer behandling som elektromagnetisme og medicin viser sig at have samme kemiske virkning på hjernen – og begge går ind og påvirker hjernens positiv-negativ-balance – så tyder det på, at dette er virkemåden for forskellig behandling, som virker på depression. Og det kan få stor betydning for fremtidig forskning i nye antidepressive midler. Når man afprøver nye behandlingsmetoder i dag, starter man med at prøve det på fx rotter og går så videre til store, dyre og ofte succesløse, kliniske forsøg på mennesker. Fremover vil man efter dyreforsøgene kunne nøjes med at afprøve midlet på ganske få testpersoner. Hvis midlet påvirker patientens oplevelsesmønster, vil det være en stærk indikator på, at midlet er effektivt mod depression – og så giver det bedre mening at sætte et stort klinisk forsøg i gang, fortæller Kamilla Miskowiak.


Helhedsorienteret forståelse for psykiske lidelser

PEMF har færre bivirkninger end medicinsk behandling, hvilket i sig selv er interessant for patienter og forskere. Men samtidig kan Miskowiaks forskning i, hvordan PEMF påvirker hjernen, skabe en bedre og mere helhedsorienteret forståelse for psykiske lidelser. Netop den holistiske tilgang til forskningen var afgørende for dommerkomiteen i L’Oréal-UNESCO og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

- Vi er jo ikke bare biologiske væsener. Og det er vigtigt at finde ud af, hvordan biologi, kemi og psykologi hænger sammen, siger Kamilla Miskowiak.

Redaktør