Unik forskning i børns psykiske helbred

Mere end 6000 børn fra Region Hovedstaden indgår i Danmarks hidtil mest omfattende forskningsprojekt i børns psykiske helbred mellem 0 og 11 år.

Forskere fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup driver forskningsprojektet ”Copenhagen Child Cohort 2000” (CCC2000). Projektet følger børnene for at undersøge deres psykiske udvikling og trivsel.

Da børnene er fulgt siden deres fødsel i år 2000, har forskerne en unik mulighed for at følge den psykiske udvikling over tid. Det giver større viden om udviklingen af psykiske sygdomme i barndommen og mulighed for at identificere faktorer, som tidligt i livet øger risikoen for udvikling af psykisk sygdom. Samtidig er børnene i undersøgelsen repræsentative for den danske normalbefolkning, og CCC2000 kan derfor bidrage med viden af stor samfundsmæssig værdi, da resultater fra undersøgelsen afspejler danske 11-årige børn anno 2011.

11-årsundersøgelse

I den nystartede 11-årsundersøgelse sætter CCC2000 særligt fokus på ADHD, autisme og beslægtede tilstande, fysiske symptomer, spiseforstyrrelser og tidlige tegn på psykose og skizofreni.

Resultater fra de hidtidige undersøgelser

Resultaterne fra undersøgelser i spæd- og småbarnealderen og ved 5-7 år peger på, at risikofaktorer for bl.a. autismetilstande og ADHD manifesterer sig i barnets første leveår, og at vigtige markører for psykiske forstyrrelser kan identificeres ved sundhedsplejerskernes helbredsundersøgelser mellem 0 og 10 måneder.

Endvidere tyder de foreløbige resultater på, at børns psykiske helbred kan have et meget varieret forløb, og at tiden lige før skolestart, ser ud til at vær en helbredsmæssig gunstig periode, hvor de fleste danske børn har det godt, mens en mindre del har betydelige psykiske vanskeligheder, som påvirker deres daglige trivsel og velfærd.
 

Værdifuld viden og perspektiver

Lederen af forskningsprojektet, overlæge, dr.med., lektor Anne Mette Skovgaard, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup udtaler om projektet: 

- Forskningen i psykiske sygdomme hos børn og unge er kommet langt de sidste 10-20 år, men der er stadig et ”et missing link” i vores viden om naturhistorien, først og fremmest fordi der hidtil har manglet forskningsprojekter, der følger børn fra normalbefolkningen allerede fra den helt tidlige barndom, og som fokuserer på barnets psykiske helbred og trivsel.

Forskningsresultater fra CCC 2000 peger på forskellige udviklingsspor for forskellige former for psykiske forstyrrelser og herved har undersøgelserne rejst nye hypoteser om risikomekanismer ved psykisk sygdom i tidlig barnealder.
- På længere sigt vil vores forskning i den mentale udvikling hos børn give os bedre grundlag for forebyggelse og behandling af en række psykiske sygdomme. Via identifikation af risikofaktorer og beskyttende forhold kan vi reducere de enkelte barns risiko for at udvikle psykisk sygdom og ved fuldt udviklet sygdom, kan vi få bedre muligheder for at vurdere prognosen og behandlingens effekt. For eksempelvis mht. ADHD ser der ud til at være særligt lovende forebyggelsespotentialer ved tidlig opsporing og intervention.
- Ved 11-årsundersøgelserne forventer vi at få ny viden om forløbet af ADHD og følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer, og vi håber på at kunne identificere markører for spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og psykosetilstande.
- Den næste undersøgelser af CCC2000-børnene planlægges at finde sted, når børnene fylder 16 år, altså i 2016, hvor vi blandt andet vil have fokus på udvikling af depression og angsttilstande, men også forløbet af tidlige tegn på spiseforstyrrelser og psykose.

Baggrund

I et velfærdssamfund som det danske er psykiske vanskeligheder blandt de hyppigste helbredsproblemer hos børn og unge, men samtidig et område som forældre og lærere ofte kan stå magtesløse overfor. Der findes mange myter og fordomme om psykiske lidelser, og psykiske vanskeligheder hos børn og unge har hidtil været et område, som har været relativt sparsomt udforsket. Derfor mangler vi viden om, hvorfor og hvordan sygdomme som fx ADHD og autismetilstande opstår og udvikler sig. Vi mangler også viden om ungdomsårenes psykiske vanskeligheder: Hvad er risikofaktorer, og hvad er tidlige faresignaler, fx når det gælder spiseforstyrrelser, depressioner, selvmordsforsøg og psykoser.

Målet med CCC2000 er at skaffe større viden indenfor disse områder og på den måde at forbedre forudsætningerne for at forebygge eller mindske omfanget af sygdommene.

Temaaften 2. marts 2011

Forskerholdet bag CCC2000 afholder d. 2. marts en temaaften om psykisk helbred hos børn.

Redaktør