​​​​​​​​​Forskningsprojektet ’Face Your Fears’ præsenterede til konferencen ’Virtual Reality – en landvinding i psykiatrien?​. Billedet viser VR-setuppet i forskningsprojektet: Behandler og deltager vil være til stede i samme rum, og på skærmen til højre kan behandleren kan følge med i, hvad deltageren oplever i brillerne. ​

Kan VR-terapi forbedre mentalt helbred?

​Den første danske konference om virtual reality i psykiatrien tiltrak bruger-organisationer, fonde, klinikere og forskere fra flere hospitaler og viste bredden i forskningen i Virtual Reality i psykiatrien. 

Vent...

​Hvad betyder behandling med VR for mennesker med hørehallucinationer? 

Og kan Virtual Reality bygge bro mellem terapi og hverdag for mennesker med kognitive vanskeligheder efter depression? 

Det er nogle af de mange spørgsmål inden for VR og psykiatri, forskere i Region Hovedstadens Psykiatri undersøger.  

Region Hovedstadens Psykiatri huser blandt andet forskning i Virtual reality til behandling af høre-hallucinationer, brug af VR i overvindelsen af trang til alkohol og i behandling af kognitive vanskeligheder. 

Vores forskere undersøger, om blikmønstre i virtual reality kan bidrage til identificering af mennesker med autisme, om VR kan anvendes til behandling af spiseforstyrrelser, og om det kan anvendes til stress-reduktion for døgnindlagte psykiatriske patienter. 

- For mig har det været utrolig spændende – og er det stadig - at følge en ny teknologis vej og at se ideer spire hastigt frem i vores engagerede forskningsmiljøer. Vores forskere er drevet af et stort ønske om at finde nye løsninger og udvikle behandlingen gavn for patienterne, siger Ida Hageman, der er vicedirektør og ansvarlig for forskningen i Region Hovedstadens Psykiatri. ​

Hun åbnede konferencen ’Virtual Reality – en landvinding i psykiatrien?’ sammen med forskningsleder Louise Glenthøj, der er er en af pionererne inden for forskning i virtual reality i psykiatrien, og som står bag flere af de spændende forskningsprojekter i Region Hovedstadens Psykiatri.

- Jeg ser et potentiale i Virtual Reality indlejret i terapi. Og i de forskningsprojekter, hvor jeg er tilknyttet, har jeg oplevet, at forløbene har gjort en positiv forskel for patienter, fortæller Louise Glenthøj. 

- Vi håber, at Virtual Reality indlejret i terapi kan være en af flere gode behandlinger, der kan hjælpe patienterne, siger Ida Hageman.


​​13 spændende forskningsprojekter blev præsenteret som videnskabelige posters ved den velbesøgte konference. På billedet her på postergangen til konferencen ’ ’Virtual Reality – en landvinding i psykiatrien?’ er det Ida Hageman, vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Louise Glenthøj, forskningsleder i VIRTU Research Group, og Merete Nordentoft, professor og formand for Ph.d.-skolen i psykiatri, Københavns Universitet.  Konferencen d. 1.6 2023 var arrangeret af VIRTU Research Group, Region Hovedstadens Psykiatri og ph.d.-skolen, Københavns Universitet.​

VR-terapi kan aktivere følelser, tanker og reaktioner

VR-teknologi kan gøre det muligt at opleve virtuelle miljøer, som kan aktivere de samme følelser, tanker eller fysiologiske reaktioner, den tilsvarende situation i virkeligheden ville gøre.

Virtual reality giver altså en mulighed for at støtte og vejlede konkret – terapeuten kan eksempelvis ledsage patienterne ind i det univers, de frygter, og støtte dem direkte. 

Psykologer kan i terapi arbejde med såkaldt eksponering for den oplevelse, der skaber ubehag, og hvor den følelsesmæssige intensitet i oplevelsen med tiden og med træningen kan svækkes.

- Med VR er ambitionen netop, at behandleren kan lave en avanceret, gradueret og individualiseret eksponering i selve terapien, siger Louise Glenthøj.

Patientperspektivet er vigtigt

Brugerorganisationer og mennesker med levet erfaring med psykiske lidelse var en central del af konferencen 'Virtual Reality – en landvinding i psykiatrien?’​

- Udviklingen af behandlingen sker gennem forskningen og skal også inddrage patienternes erfaringer. Nu afventer vi resultaterne af de større undersøgelser, og hvis vi ser, at VR skal ud og anvendes bredt til behandling, så vil det naturligvis kræve supervision og oplæring af udvalgt klinisk personale, siger Louise Glenthøj. 


Andreas Elleby Jespersen, ph.d.- studerende ved NEAD Centre, Region Hovedstadens Psykiatri, og professor Kamilla Miskowiak, står bag forskningsprojektet CAVIR, der undersøger om VR kan anvendes til behandling af kognitive vanskeligheder. Foto: Sara Galbiati, Magasinet P.​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor