Vi passer på hinanden: Nyt krav om mundbind i psykiatrien

​Læs her om de nye krav og hvad de betyder for patienterne og for pårørende.

Vent...

Overordnet gælder dette:

 • Alt personale på hospitalet bruger mundbind eller visir, hvis der ikke kan holdes 1 meters afstand (2 meter, når det drejer sig om patienter i øget risiko) til patienter og pårørende. 
 • Pårørende, gæster, håndværkere m.fl. udefra skal bære mundbind.

 

 

Ambulatorier

 • Patienter og pårørende skal bære mundbind i venteværelser og på hospitalets fællesarealer.
 • Personale bærer mundbind, når ikke det er muligt at holde 1 meters afstand.
 • Gruppeterapi kan godt ske uden brug af mundbind, så længe at alle har 1-1,5 meter mellem stolene, side mod side, og 2 meter ansigt til ansigt. Alle skal benytte håndsprit, inden terapien begynder, og lokalet skal udluftes efter endt gruppeterapi ligesom dørhåndtag mv. skal aftørres med sprit.
 • Samtaler og psykoterapi kan godt gennemføres uden brug af mundbind, så længe det er muligt at holde afstandskravet på 1 meter.
 • Engangsmundbind udleveres af personalet. Ønsker patienter at bære visir, skal de selv medbringe dette.

 

Åbne og intensive sengeafsnit

 • Patienter, der er testet før ankomsten, skal ikke bære mundbind.
 • Personale bærer mundbind eller visir, hvis ikke 1 meters afstand kan overholdes.
 • Personalet bærer værnemidler i form af ansigtsvisir eller mundbind og briller ved tæt kontakt med sårbare patienter. Det kan fx være ved sengevask af ældre patienter. Desuden bærer personalet mundbind ved enhver kontakt tættere end 2 meter på patienter i øget risiko.
 • Pårørende/besøgende skal bære mundbind i besøgsfaciliteterne udendørs.
 • Værnemidler bruges som udgangspunkt ved alle fastholdelser. Der er som hovedregel tale om, at personalet bruger handsker, kirurgisk maske og beskyttelsesbriller.

 

Akutmodtagelsen

 • Patienter og pårørende skal bære mundbind og tilbydes mundbind, hvis de ikke selv har medbragt dette.
 • Personale bærer uniform samt mundbind eller visir.
 • Værnemidler bruges som udgangspunkt ved alle fastholdelser. Der er som hovedregel tale om, at personalet bruger handsker, kirurgisk maske og beskyttelsesbriller.
 • Ønsker patienter at bære visir, skal de selv medbringe dette.

 

Udgående teams

 • Personalet bruger som udgangspunkt de værnemidler, som de plejer, hvis der ikke er konkret mistanke om COVID-19. Der holdes 1-2 meters afstand.
 • Når afstand på over 1 meter ikke kan holdes (2 meter, når det drejer sig om patienter i øget risiko) bruges mundbind og ved procedurer med risiko for stænk og sprøjt mod ansigt, bruges visir eller maske og beskyttelsesbriller og evt. overtrækskittel. Alle udgående teams medbringer værnemidler.
 • Ved COVID-19 smitte eller mistanke bruges de anbefalede værnemidler altid.

 

Ambulant ECT-behandling

 • ECT-behandling forudsætter fuld anæstesi og er dermed defineret som en aerosolgenerende procedure. Her bliver altid taget forholdsregler i form af de anbefalede værnemidler. Det gælder også RHP-personale.

 

Børne- og ungdomspsykiatrien

 • Børn under 12 år behøver ikke bære mundbind – det er valgfrit.
 • Unge over 12 år skal bære mundbind i venteområder.
 • Forældre skal bære mundbind både på afsnittet og i venteområder.
 • Personalet bærer mundbind eller visir.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor