Vi søger deltagere til interviews om god patientkommunikation

Har du været/er i behandling i psykiatrien i Region Hovedstaden, og har du lyst til at fortælle os om dine oplevelser og forventninger til kommunikationen under et behandlingsforløb, så vil vi meget gerne høre fra dig.
Region Hovedstaden gennemfører i de kommende uger en undersøgelse på tværs af specialer med fokus på god patientkommunikation.

Formål med undersøgelsen er at blive klogere på patientkommunikationen på hospitalerne. Derfor vil vi gerne tale med dig og høre om positive og negative erfaringer. Det handler altså ikke om din sygdom, men mere rammerne omkring din behandling.


Interviewet

Interviewet har en varighed af ca. en time. Det kan foregå i dit hjem men også hos analysebureauet, hvis det passer dig bedre. Du er selvfølgelig anonym i interviewet, så der er ikke nogen, der vil kunne se, hvad du har sagt. Interviewet bliver optaget, men vil kun blive brugt til intern brug i analysefasen.

Din hjælp er meget værdsat, og du vil modtage et gavekort til gavekortet.dk på 300 kr.

Interviewet gennemføres af professionelle interviewere fra OMD, der er et internationalt medie- og analysebureau.

Krav til deltagelse

For at deltage i interviewene skal du have været i kontakt med et af Region Hovedstadens Psykiatri centre; fx have været i ambulant behandling, have været indlagt på et sengeafsnit, have besøgt en psykiatrisk akutmodtagelse, været i behandling inden for retspsykiatri, ældrepsykiatri, osv.

Du skal være min. 18 år gammel.

Kontakt

Hvis du har lyst til at deltage, skal du kontakte kommunikationskonsulent Helen Klingemann, helen.klingemann@regionh.dk senest fredag 25. januar 2013.

Redaktør