Vi vil måle på kvalitet i behandlingen

​​Et af de store mål i RHP's tre-årige plan "Fokus, Forenkling og Forbedring" er at blive bedre til at måle på kvalitet og effekt af den behandling, vi giver. Her har systemet Terapieffekt en vigtig rolle.​

Overlæge dr.med. Marianne Lau

Det er ikke nok at måle, hvor mange patienter der får behandling i psykiatrien. Vi skal også vide, om de har gavn af den behandling, de rent faktisk modtager. Det er blandt andet det, patientevalueringssystemet Terapieffekt kan. Systemet blev udviklet på Psykoterapeutisk Center Stolpegaard og taget i brug første gang i 2007. Nu er systemet snart rullet ud på alle psykiatriske centre i Region Hovedstaden.

Skemaerne ligger online og patienterne udfylder dem hjemmefra. Allerede ved indkaldelse til forløbet bliver patienterne bedt om at udfylde et skema via et link på indkaldelsesbrevet. På Psykoterapeutisk Center Stolpegaard har omkring 90 procent af patienterne udfyldt skemaet inden behandlingsstart.

Fordel for patienter og personale
Overlæge dr.med. Marianne Lau var med til etableringen af systemet og er nu leder af det fælles sekretariat, som betjener alle centre. Ifølge hende, så giver Terapieffekt flere konkrete fordele.

- Det giver den enkelte behandler information om patientens symptomer og problemer. Og det kan i første omgang hjælpe behandleren til at vurdere om patienten hører til målgruppen, men senere også om behandlingen har hjulpet. Når terapien er slut, og patienten igen har udfyldt spørgeskemaet, kan behandleren med det samme få en vurdering af hvilken forandring der er sket i behandlingsforløbet. Den kliniske anvendelse, er rigtig vigtig for behandlerne.

Også for patienterne giver det god mening at få et konkret billede på de ændringer, der sket. Mange gange "glemmer" man, hvor skidt man egentlig havde det, da forløbet startede. Men pludselig kan man se bedringen sort på hvidt.

- De fleste bliver vældigt begejstrede, når de kan se, at en kurve, som måske har været helt i top, nu har bevæget sig mod det, som defineres som normalt. Vi har faktisk patienter, som beder om at få det med hjem, fordi de gerne vil kunne se, hvordan det er gået, og at der rent faktisk ER sket en forandring, siger Marianne Lau.

Grundlag for bedre kvalitet
Ud over det kliniknære, så giver systemet rigtig god mulighed for at forske i effekten af behandlingen, hvilket også sker i stor stil. Der er flere ph.d.-projekter i gang, som benytter sig at materialet til fx at sammenligne behandlingsformer. Det betyder, at der er et meget stort datagrundlag til rådighed for forskning og kvalitetsudvikling.

Samtidig bliver det i nær fremtid muligt at tilgå data fra "terapieffekt" i det centrale ledelsesinformationssystem, så afsnitsledelser, centerledelser og direktion løbende kan følge en udvikling og handle på det på kort og langt sigt. På nuværende tidspunkt kan kvaliteten i behandlingen følges ved at trække data i et automatiseret rapporteringsmodul i Terapieffekt.

Terapieffekt giver ikke i sig selv bedre kvalitet, understreger Marianne Lau. Men det giver et grundlag for at skabe større værdi for patienten.

Det giver en større viden på en række områder. Alene det, at man har feedback til den allerførste samtale med en patient giver et bedre udgangspunkt for at vurdere patienten. Vi kan også bedre tage stilling til udbyttet af den behandling vi giver. Lad os sige at 2/3 dele har fået det godt, men så er der jo 1/3 af patienterne, der stadig har problemer. Her får lederen af et område mulighed for at analysere på sådanne data. Hvor halter det, og hvilke problemer og symptomer resterer. Det giver mulighed for kvalitetsudvikling, siger Marianne Lau. ​

For yderligere information kontakt: ​​

Overlæge dr.med. Marianne Lau: 38645311​​

Redaktør