​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Projektet ledes af Merete Nordentoft og Anne Thorup, der er professorer ved Københavns Universitet og Region Hovedstadens Psykiatri, i samarbejde med Ole Mors, der er professor ved Region Midtjylland​. Foto: Jan Nordahl og Henriette Dan Lambaa Bonde.

37 mio. kr. til undersøgelse der skal hjælpe børn af forældre med alvorlige psykiske lidelser

​​​​VIA 19-undersøgelsen har netop modtaget en fem-årig bevilling fra Lundbeckfonden på 37 mio. kroner. VIA 19 er fjerde bølge i den langsigtede undersøgelse af en national kohorte af børn født af forældre, som er blevet diagnosticeret med bipolar lidelse eller skizofreni. Projektet er forankret i Region Hovedstadens Psykiatri, og målet er at kunne hjælpe og forebygge sygdomsudvikling hos børnene, som er i øget risiko for selv at blive ramt af psykiske lidelser senere i livet.

Vent...

​VIA 19 er en del af The Danish High Risk and Resilience study, som har fulgt en stor gruppe børn siden 2013, hvor de dengang syvårige børn blev inkluderet i et studie, der blev døbt VIA 7.  

Målet med undersøgelsen er blandt andet at få en bedre forståelse for, hvordan psykisk lidelse opstår og udvikler sig.

Projektet ledes af Anne Thorup og Merete Nordentoft, der er professorer ved Københavns Universitet og Region Hovedstadens Psykiatri, i et samarbejde med Ole Mors, der er professor ved Region Midtjylland. 

- Den første undersøgelse – VIA 7 – var virkelig en øjenåbner i den forstand, at den viste, at børn af forældre med svære psykiske sygdomme er mere sårbare og er i øget risiko for selv at udvikle psykisk sygdom allerede tidlig i livet. Med VIA 19, som altså er den fjerde grundige undersøgelse af gruppen af de nu 19-årige unge, vil vi i de kommende år få viden om, hvem der bliver syge, og vi kan med data fra de tidligere bølger af VIA-studiet identificere tidlige tegn på sygdomsudvikling. På den måde kan vi kan også være med til at pege på, hvordan og hvornår man tidligst og bedst kan sætte ind for at forebygge, at børnene fx udvikler bipolar lidelse, skizofreni eller svær depression, siger Anne Thorup. 

Professor Merete Nordentoft fremhæver det kommende VIA 19-studie som en mulighed for at udvikle en model, der kan forudsige negativ udvikling og en test, der kan identificere tidlige risikofaktorer og markører:

- Vi er meget stolte og glade for bevillingen, som gør det muligt for os at videreføre et helt unikt forskningsprojekt. Forskningen vil overordnet set have to parallelle fokusområder. Det ene er at identificere tidlige advarselssignaler og risikofaktorer, som kan muliggøre at intervenere tidligt. Det andet er at forstå, hvordan psykisk sygdom udvikler sig fra barndom til voksenalder. Vi kan opnå bedre indsigt i sygdomsudviklingen ved i de opfølgende VIA-studier at følge ændringer i forskellige domæner, som symptomer, kognitive og motoriske forstyrrelser og søvnforstyrrelser, siger hun. 

Du kan læse mere om den nye bevilling her​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor