Vicedirektør Eva Borg udpeget som medlem af Det nationale Forebyggelsesråd

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen har nedsat Det Nationale Forebyggelsesråd og udpeget formand og 13 medlemmer.

Det nationale Forebyggelsesråd har til opgave på et vidensbaseret grundlag at bidrage til debat vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme specielt på livsstilsområdet samt virke inspirerende i relation til de myndigheder og miljøer, der varetager forebyggelsesopgaver. Rådet afløser Det nationale råd for Folkesundhed og Motions- og Ernæringsrådet.

Formand er Lene Sillasen, administrerende direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Kbh.s Kommune.

Foruden Eva Borg, vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri er der udpeget tolv medlemmer, alle fra det danske sundhedsvæsen. Eva Borg er udpeget for fire år.

Eva Borg vil med sit medlemskab gøre sit til at andre end KRAM-faktorerne kommer på dagsordenen i Rådet. Hun vil arbejde for befolkningens levevilkår og deres betydning for et sundt psykisk liv.

Redaktør