​​Poul Videbech er ved at være klar til arbejdet. Foto: Sanne-Maria Bjerno Jacobsen

Kendt psykiater skal forske i svær depression i Glostrup

​Som ny professor og overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup skal Poul Videbech være med til at etablere et nyt forskningscenter for affektive lidelser i international klasse i Region Hovedstadens Psykiatri. Han vil blandt andet forske i nye behandlinger for de patienter, hvis meget svære depression ikke reagerer på almindelig behandling.

Hjernescanninger med MR og PET, elektrisk stimulation af hjernen og ambulatorier for patienter med kronisk depression.

Det er blot nogle af de projekter, overlæge og professor i psykiatri, Poul Videbech, drømmer om at sætte gang i, når han fra 1. maj rykker de midtjyske teltpæle op og slår dem ned i jorden på den københavnske vestegn.

Læs mere: Psykiatrisk Center Glostrup

Psykiatrisk Center Glostrup har ansat den anerkendte forsker og kliniker til at starte en ny forskningsenhed op, der skal gøre os klogere på depression, angst og andre psykiske sygdomme, der falder under samlingsbetegnelsen affektive lidelser.

Glostrup langt fremme med scanningsforskning
Erfaringerne i Glostrup håber Poul Videbech at kunne drage nytte af.

- Der er allerede et meget spændende  helliget skizofreni i Glostrup, og i den forskning bruger de billeddannende teknologi til at se, hvordan hjernen fungerer hos de patienter. Det samme har jeg arbejdet med inden for depressionsforskningen, så det er oplagt at prøve at lave den samme type undersøgelser, fortæller Poul Videbech.

Han fortæller, at scanninger har vist, at patienter med svær og hidtil uhelbredelig depression har meget høj aktivitet i et bestemt område i hjernen.

Elektroder i hjernen afhjælper svær depression
I bl.a. Canada, USA, Belgien og Tyskland har forskere bevist, at en metode til at behandle parkinsonsyge også kan have en god effekt på svært depressive personer.

Metoden hedder Deep Brain Stimulation og går ud på, at en elektrode opereres ind i et bestemt sted i hjernen. Herfra går to ledninger ned til en slags pacemaker, der afgiver en konstant svag strøm.

Læs mere: Hjerneoperation mod depression

Med den svage strøm kan man tilsyneladende skrue ned for aktiviteten, hvilket foreløbigt ser ud til at medføre, at patienterne får det bedre.

- Patienterne kan ikke mærke andet, end at de får det bedre. Ifølge de første forsøg i udlandet er der kun beskedne bivirkninger og komplikationer, såsom betændelse ved elektroderne. Hvis sådan noget sker eller hvis teknikken ikke virker, kan man bare fjerne elektroderne igen, uden at man har skadet hjernen. Så det er værd at undersøge, om behandlingsmetoden faktisk hjælper, og om det påvirker hukommelsen og evnen til koncentration, som jo ofte er forstyrret ved depression, siger Poul Videbech.

Overset depression er dyrt
Stimulatorprojektet er ikke det eneste, Poul Videbech planlægger at sætte i gang i Glostrup.

- I Aarhus var jeg med til at etablere et særligt ambulatorium for gravide og nybagte mødre med depressioner. Det at have ambulatorier til en særlig gruppe patienter med svære depressioner kan spare samfundet for rigtig mange penge. Det er dyrt ikke at tage hånd om en fødselsdepression, for hvis moren ikke kan tage sig af sit barn, bliver det det offentliges opgave. Så jeg håber at kunne deltage i den slags arbejde i København også.

I det hele taget vil tværfaglighed præge psykiaterens arbejde, som det i øvrigt har gjort i mange år under hans ansættelse på AUH Risskov Psykiatrisk Hospital. 

Hvem vil spille bold
Udover fødselslæger vil kardiologer og neurologer samt psykologer kunne forvente at blive kontaktet af Poul Videbech.

- Jeg skal i gang med at opdyrke samarbejdet med forskere og klinikere i andre specialer. Hvem er der i landskabet, som man kan spille bold med, og vil de overhovedet være interesserede?

At rykke til en ny region efter så mange år det samme sted er en udfordring, påpeger Poul Videbech.

- Jeg har været på Risskov i over 28 år, og jeg har et kæmpe netværk med folk inden for alle mulige områder i sundhedsvæsenet, også i kommunerne. Det skal jeg til at etablere påny i Region H. Så der er jeg helt afhængig af en masse menneskers goodwill.

Stor kapacitet
Klinikchef på Psykiatrisk Center Glostrups afdeling Q, Mette Brandt-Christensen, håber, at centret med Poul Videbechs ansættelse kan brede sin ekspertise ud.

- Poul er en stor kapacitet inden for forskning og behandling af affektive lidelser, og vi har ansat ham, fordi vi håber, at et professorat inden for dette område vil højne det faglige niveau.

Hans brede interesse i psykiatrien og store kendskab til forskellige behandlingsmetoder kan ifølge Mette Brandt-Christensen være med til at øge forståelsen af affektive lidelser.

Derudover peger hun på, at han er en dygtig underviser og en fremragende formidler af kompleks viden, hvilket kan komme alle på hospitalet til gavn - såvel kolleger som patienter og pårørende.

Skal skabe sin egen profil
Der er ingen tvivl om, at også Poul Videbech glæder sig til at komme i gang.

- Jeg skal jo flytte ind i det fantastiske miljø, der er på Glostrup og prøve at skabe en profil med de utroligt dygtige forskere, der er der. Jeg regner med at lære en hel masse af mine kommende kolleger.

Poul Videbechs første arbejdsdag, den 1. maj, bliver normalt markeret som arbejdernes internationale kampdag. I år falder helligdagen Store Bededag på den samme dato, og derfor regner han ikke med at blive modtaget af en hær af nye kolleger.​

- Så kan jeg jo bruge tiden på at indrette mit kontor og gå rundt og hilse på dem, der skulle være der, og præsentere mig selv.​

Redaktør