Vigtig information om COVID-19 i Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri har fortsat åben. Du er stadig velkommen og kan få behandling - vi tager de nødvendige forbehold i forhold til COVID-19.
Vent...


Besøg af pårørende

Da der aktuelt i Region Hovedstaden er konstateret forhøjet og mere udbredt smitte med Covid-19, gælder følgende:

 • Besøg på hospitaler som udgangspunkt skal foregå på udendørsarealer
 • Besøg på indendørsarealer kan kun ske,
  • Hvis der er tale om en kritisk situation
  • Hvis den besøgende er den nærmeste pårørende til patienten - for børn og unge dog op til to nærmeste pårørende.

Du kan finde en nærmere uddybning af besøgsrestriktionerne jf. Styrelsen for Patientsikkerheds påbud her - besøgsrestriktioner er gældende fortløbende.

Både personale og patienter skal bære mundbind eller visir

Sundhedsstyrelsen med virkning fra den 29. oktober skærpet reglerne for anvendelse af mundbind/visir: Alle - personale, patienter, pårørende og andre, der færdes på hospitalet - skal bære mundbind (ikke stofmundbind) eller visir i psykiatriens i alle fælles indendørsområder. Det er dog valgfrit for børn under 12 år.

De nye regler for mundbind

 • Indlagte patienter skal bære engangsmundbind type II (ikke stofmundbind) i kliniske afdelinger, ambulatorie- og procedurestuer, laboratorier mv. 
 • Indlagte patienter opfordres til at bruge engangsmundbind type II/visir indendørs på hele hospitalet, dog ikke på sengestuen.

De nye regler for ambulante og indlagte patienter 

 • Patienter, der møder op på hospitalet og ikke selv har medbragt mundbind (ikke stofmundbind) /visir, får uddelt godkendt engangsmundbind af hospitalet.
 • Indlagte patienter, hvis covid-status er afklaret, skal ikke bruge mundbind (ikke stofmundbind) /visir, men opfordres til at anvende mundbind udenfor sengestuen.
 • Ambulante patienter skal bruge mundbind (ikke stofmundbind) /visir alle steder indendørs. Det kan undlades, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag fx i en behandlingssituation.
 • Er patienten under 12 år er mundbind (ikke stofmundbind) /visir valgfrit at bære. 

De nye regler for besøgende

 • Besøgende, ledsager og pårørende, der ikke bærer mundbind, kan afvises

 • Besøgende (ledsagere, medindlagte, eksterne leverandører, studerende, håndværkere mv.) skal bære mundbind (ikke stofmundbind) /visir. Er dette ikke medbragt ved ankomst, uddeles godkendt engangsmundbind af hospitalet. 

 • Besøgende skal selv medbringe mundbind (ikke stofmundbind) /visir. Har de undtagelsesvis ikke medbragt det, uddeles godkendt engangsmundbind af hospitalet
 • Det er valgfrit for børn under 12 år at bære mundbind(ikke stofmundbind) /visir.

Er du ambulant patient, kan du få din konsultation over video

Hvis du er bekymret for fysisk fremmøde

Hvis du er bekymret over smitte med coronavirus ved fysisk fremmøde, kan din konsultation afholdes over video. Spørg personalet på afsnittet hvordan.

Hvis du har en aftale på hospitalet, skal du gøre følgende:

 • Mød op til aftalt tidspunkt, medmindre du får besked om andet. Hold øje med din e-Boks.
 • Kom alene eller tag kun en ledsager med
 • Sprit hænder ofte - pas på dig selv og de andre patienter
 • Brug mundbind (ikke stofmundbind) /visir i fælles indendørsområder og hold 1,5 meters afstand

Hvis der er mistanke om corona (COVID-19), skal du gøre følgende

Er du patient eller pårørende, må du ikke møde op på hospitalet eller i den psykiatriske akutmodtagelse, hvis du tror, at du er smittet eller har symptomer på at være smittet med coronavirus. Du skal ringe til din egen læge.

Hold dig opdateret om aktuelle forholdsregler vedr. coronavirus/COVID-19

coronasmitte.dk  finder du de aktuelle opdateringer fra myndighederne om COVID-19. Hvis du har spørgsmål om coronavirus kan du ringe til myndighedernes fælles hotline på tlf. 7020 0233.

 

Læs mere om COVID-19 i Region Hovedstaden her.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor