Vigtig information om COVID-19 i Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri har fortsat åben. Du er stadig velkommen og kan få behandling - vi tager de nødvendige forbehold i forhold til COVID-19.
Vent...


Besøg på hospitalet

På de fleste hospitaler må patienterne igen frit modtage besøg. 

Der kan dog være særlige regler på nogle afdelinger. Spørg personalet på forhånd i din eller din pårørendes afdeling, hvis du er i tvivl.

Særligt for Herlev Hospital og Hvidovre Hospital

 
Bemærk dog, at der stadig er restriktioner ved besøg på Herlev Hospital og Hvidovre Hospital:
 
 • Patienter må kun ledsages og få besøg af én fast pårørende.

 • Som pårørende må du kun gå ind på hospitalet, hvis du er den FASTE nærmeste pårørende til en patient. Hvis du møder op som besøgende og ikke er den faste besøgende, kan du blive afvist.

 • Begrænsningen gælder ikke for kritisk syge patienter og for patienter, der kan modtage besøg på udearealer. 

 • Hvis du ledsager eller besøger en patient, opfordrer vi dig til at blive testet for coronavis inden dit besøg. Hvis du besøger patienten regelmæssigt, vil det være godt også at blive testet regelmæssigt. Typen af test er ikke vigtig – det vigtigste er, at du bliver testet. Test før besøg er et ikke et krav, men vi appellerer til, at du hjælper os med at passe på patienter og personale

 • Kontakt den relevante afdeling, hvis du er i tvivl.

 • Restriktionerne gælder i første omgang indtil den 13. maj 2021. 


Både personale og patienter skal bære mundbind eller visir

Sundhedsstyrelsen med virkning fra den 29. oktober skærpet reglerne for anvendelse af mundbind/visir: Alle - personale, patienter, pårørende og andre, der færdes på hospitalet - skal bære mundbind (ikke stofmundbind) eller visir i psykiatriens i alle fælles indendørsområder. Det er dog valgfrit for børn under 12 år.

De nye regler for mundbind

 • Indlagte patienter skal bære engangsmundbind type II (ikke stofmundbind) i kliniske afdelinger, ambulatorie- og procedurestuer, laboratorier mv. 
 • Indlagte patienter opfordres til at bruge engangsmundbind type II/visir indendørs på hele hospitalet, dog ikke på sengestuen.

De nye regler for ambulante og indlagte patienter 

 • Patienter, der møder op på hospitalet og ikke selv har medbragt mundbind (ikke stofmundbind) /visir, får uddelt godkendt engangsmundbind af hospitalet.
 • Indlagte patienter, hvis covid-status er afklaret, skal ikke bruge mundbind (ikke stofmundbind) /visir, men opfordres til at anvende mundbind udenfor sengestuen.
 • Ambulante patienter skal bruge mundbind (ikke stofmundbind) /visir alle steder indendørs. Det kan undlades, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag fx i en behandlingssituation.
 • Er patienten under 12 år er mundbind (ikke stofmundbind) /visir valgfrit at bære. 

De nye regler for besøgende

 • Besøgende, ledsager og pårørende, der ikke bærer mundbind, kan afvises

 • Besøgende (ledsagere, medindlagte, eksterne leverandører, studerende, håndværkere mv.) skal bære mundbind (ikke stofmundbind) /visir. Er dette ikke medbragt ved ankomst, uddeles godkendt engangsmundbind af hospitalet. 

 • Besøgende skal selv medbringe mundbind (ikke stofmundbind) /visir. Har de undtagelsesvis ikke medbragt det, uddeles godkendt engangsmundbind af hospitalet
 • Det er valgfrit for børn under 12 år at bære mundbind(ikke stofmundbind) /visir.

Test inden du besøger eller ledsager en patient

Hvis du ledsager eller besøger en patient, opfordrer vi dig til at blive testet for corona inden dit besøg. Hvis du besøger patienten regelmæssigt, vil det være godt også at blive testet regelmæssigt.

Typen af test er ikke vigtig – det vigtigste er, at du bliver testet. Test før besøg er et ikke et krav, men vi appellerer til, at du hjælper os med at passe på patienter og personale. 


Er du ambulant patient, kan du få din konsultation over video

Hvis du er bekymret for fysisk fremmøde

Hvis du er bekymret over smitte med coronavirus ved fysisk fremmøde, kan din konsultation afholdes over video. Spørg personalet på afsnittet hvordan.

Hvis du har en aftale på hospitalet, skal du gøre følgende:

 • Mød op til aftalt tidspunkt, medmindre du får besked om andet. Hold øje med din e-Boks.
 • Kom alene eller tag kun en ledsager med
 • Sprit hænder ofte - pas på dig selv og de andre patienter
 • Brug mundbind (ikke stofmundbind) /visir i fælles indendørsområder og hold 1,5 meters afstand

Hvis der er mistanke om corona (COVID-19), skal du gøre følgende

Er du patient eller pårørende, må du ikke møde op på hospitalet eller i den psykiatriske akutmodtagelse, hvis du tror, at du er smittet eller har symptomer på at være smittet med coronavirus. Du skal ringe til din egen læge.

Hold dig opdateret om aktuelle forholdsregler vedr. coronavirus/COVID-19

coronasmitte.dk  finder du de aktuelle opdateringer fra myndighederne om COVID-19. Hvis du har spørgsmål om coronavirus kan du ringe til myndighedernes fælles hotline på tlf. 7020 0233.

 

Læs mere om COVID-19 i Region Hovedstaden her.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor