Vil du være med til at udvikle psykiatrien?

​For første gang i Danmark skal mennesker med psykiske sygdomme og deres pårørende involveres tæt og systematisk i udviklingen af sundhedsvæsenet.​

​​

Region Hovedstadens Psykiatri får nye mødefora pr. 1. februar 2015. I den forbindelse er det besluttet, at hvert mødeforum skal have patient- og pårørenderepræsentanter, der på konstruktiv vis kan være med til at sikre patient- og pårørendeperspektivet i beslutninger om drift og udvikling af hospitalet.

Patienter og pårørende inviteres vil i samarbejde med ledere og medarbejdere være med til at træffe beslutninger om alt fra forskning til ledelse og behandling.​​

Det sker, når RHP omstrukturerer nuværende beslutningsfora og opretter seks nye, som skal være med til at bane vejen for fremtidens psykiatri. Udvalgene placeres centralt i den øverste ledelse og kommer til at have ansvaret for at følge driften og udviklingen af psykiatrien. 

Vil du være med?

Du kan melde dig som patient- og pårørenderepræsentant til de nye mødefora ved at læse følgende opslag og sende en kort ansøgning til Charlotte Hosbond​ på charlotte.hosbond@regionh.dk. ​

Vi søger 12 engagerede mennesker med erfaringer fra psykiatrien, som har lyst til at deltage i de nye mødefora. ​

Du skal være med til at være med til at sikre, at drift og udvikling af Region Hovedstadens Psykiatri sker med fokus på patienters og pårørendes ønsker og behov.

Du skal have lyst til at repræsentere patienter og pårørende i Region Hovedstadens Psykiatri og på konstruktiv vis kunne fastholde fokus på brugerperspektiver i de respektive mødeudvalg.

Læs mere og ansøg her

De nye mødefora

  • Forum for patientbehandling
  • Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang
  • Forum for rationel farmakoterapi
  • Forum for forskning
  • Forum for ledelse og uddannelse
  • Forum for effektive og standardiserede arbejdsgange

Hvert forum består af ledere, sundhedsfaglige repræsentanter og to brugerrepræsentanter.​

De nye mødefora er placeret centralt og i den øverste ledelse af hospitalet. Udvalgene kommer til at have ansvaret for at følge driften og udviklingen af psykiatrien og træffe beslutninger herom. ​​

Formålet med den nye organisering af mødefora er at sikre tværfaglighed og brugerdeltagelse i beslutningerne, så vi sikrer den bedst mulige drift og udvikling af behandlingspsykiatrien i Region Hovedstaden. ​​

Læs mere om de forskellige mødefo​ra mv.​

Redaktør