Virksomhedsplan 2009 for Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatris Virksomhedsplan 2009 er udgivet.
Virksomhedsplanen fastlægger de indsatsområder og aktiviteter, der i forlængelse heraf og inden for de økonomiske rammer skal prioriteres i 2009.

Virksomhedsplanen udgør desuden rammen for de resultataftaler, der fastlægger retningen for det enkelte centers og det enkelte tilbuds udvikling i 2009.

Virksomhedsplanen er bygget op om fem overskrifter, der kendetegner den retning, som Region Hovedstadens Psykiatri skal gå i for at imødekomme de store udfordringer i 2009:

• Sammenhæng i Psykiatrien
• Udvikling i Psykiatrien
• Psykiatrien som attraktiv arbejdsplads
• Omstilling i Psykiatrien
• Samarbejde med patienter og pårørende.
Redaktør