Visionskonference om brugerdeltagelse i psykiatrien

Her finder du oplæg og film fra dagen.
Region Hovedstadens Psykiatri har netop afholdt en visionskonference om brugerdeltagelse. Konferencen bestod af en række praksisnære præsentationer, som gav et indblik i, hvordan der 8 udvalgte, forskellige steder i Region Hovedstadens Psykiatri arbejdes med at styrke brugernes muligheder for at deltage i egen behandling og forløb.

Arly Esklidsen, formand for Psykiatriudvalget, og Anne Hertz, kst. vicedirektør, præsenterede henholdsvis visionerne og planerne for øge arbejdet med brugerdeltagelse og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri - hvori den kommende strategi for brugerdeltagelse blev præsenteret som et redskab hertil, der sætter retningen for arbejdet og udviklingen.

Pernille Jensen, udviklingsleder på Orion, og Klavs Serup Rasmussen, formand for Outsideren og tidligere patient, rundede dagen af med et dialogisk oplæg om dilemmaer og potentialer forbundet med brugerdeltagelse i praksis i psykiatrien.

Konferencen fandt sted på Axelborg i København. Der deltog knap 300 deltagere med meget blandede baggrunde - herunder som medarbejdere, ledere, patienter, pårørende, frivillige og eksterne aktører. Der var en rigtig god energi og gejst blandt deltagerne, og der var mange gode, inspirerende samtaler og udvekslinger ved bordene og på tværs af deltagere og oplægsholdere.

I de kommende tre måneder vil alle psykiatriske centre og botilbud modtage udkast til strategi for brugerdeltagelse i psykiatrien, som de bedes drøfte og give bemærkninger til.Konferenceprogram

:
11:30

Indskrivning og sandwich

Deltagere bedes tage plads ved bordene efter den ophængte bordplan

12:00

Velkommen

Ved Arly Eskildsen, formand for Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden

12:15

Præsentationsrunde

ved bordene

12:25

Brugerdeltagelse i Region Hovedstadens Psykiatri

Ved Anne Hertz, konstitueret vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri

12:40

Praksiseksempler fra Region Hovedstadens Psykiatri i tre runder

Før hvert oplæg vises en kort film, der introducerer oplægget.

1. Runde: Kompetence- og kulturudvikling

1. Recovery-undervisningsindsats v. Mads Lange, projektmedarbejder Kompetencecenter for Rehabilitering & Recovery

2. Recovery-mentorer v. Merete Johansen recovery-mentor og -tovholder på Psykiatrisk Center Ballerup og Betina Bennike, afdelingssygeplejerske Psykiatrisk Center Frederiksberg

3. Patientambassadører i EN AF OS kampagnen v. Caroline Osander, projektleder & Tina-Maria Kjær & Simon Dec, EN AF OS ambassadører.

Drøftelser ved bordene

13:30

Pause


13:50

2. Runde: Samarbejde & fælles beslutninger

1. Patienter deltager i tværfaglige behandlingskonferencer v. Ida Fraas Thomsen, sygeplejerske Psykiatrisk Center Nordsjælland og Jeppe Krat Perrild 1. reservelæge Psykiatrisk Center Nordsjælland

2. App til fælles beslutninger v. Esben Sandvik Tønder og Bettina Randahl Bigum, projektmedarbejdere Kompetencecenter for Rehabilitering & Recovery

3. Din Gode Udskrivning - en recoveryorienteret tilgang til brugerinddragelse v. Kirsten Hove, formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden

14:20

3. Runde: Familie- og netværksinddragelse

1. Familieinddragelse i Børne- og Ungdomspsykiatrien v. John Dietz, sygeplejerske Anne Lydolf, psykolog Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden afd. Bispebjerg og Eva Elle, forælder til barn i børne- og ungdomspsykiatrien

2. Netværksinddragelse i bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion v. Kim Schou beboer på Orion, Lisbeth Madsen & Lars Andersen socialpædagoger på Orion

14:50

Besøgs- og netværksrunde

15:20

Brugerdeltagelse for alvor

?

Dialogisk oplæg ved Pernille Jensen, udviklingsleder på Orion og Klavs Serup Rasmussen, formand for Outsiderens bestyrelse, projektleder for Din Gode Udskrivning & tidligere psykiatribruger.

15:50

Afrunding

Ved Arly Eskildsen, formand for Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden

16:00 Tak for i dag
Redaktør