​​​​​​​​​​​​​​​Foto: Colourbox​

Kan en algoritme høre, hvordan du har det?

​Forskere har identificeret en algoritme, der på baggrund af stemmeføring ofte kan skelne mellem maniske og neutrale perioder hos mennesker med bipolar affektiv sindslidelse. Teknologien har potentiale til at hjælpe med at gøre behandling mere fleksibel og målrettet, forklarer en af forskerne bag.​

Vent...

Stemmens rytme og decibel kan være en elektronisk markør på mani hos mennesker med bipolar affektiv sindslidelse, tyder ny forskning på.


- Med brug af smartphones har vi mulighed for at indsamle unikke data om patienters tilstand på kontinuerlig, automatisk og finkornet vis, siger Maria Faurholt-Jepsen, seniorforsker ved Region Hovedstadens Psykiatri.

Resultaterne fra studiet er nyligt publiceret i det internationale tidsskrift International Journal of Bipolar Disorder. ​
Ved hjælp af software, der udelukkende registrerer, hvordan man taler (fx rytme og decibel), og ikke hvad man siger, kan forskerne kontinuerligt indsamle data.

Når algoritmen blev sat til at skelne mellem patienter med  bipolar affektiv sindslidelse,​ og en kontrolgruppe uden lidelsen, var identificeringen af patienter korrekt i 79 procent af tilfældene. Og når algoritmen så identificerede en manisk episode blandt disse patienter med bipolar affektiv sindslidelse, var det korrekt i 75 procent af tilfældene.
- Fordelen ved brug af denne type data er, at man kan få indsigt i patienternes tilstand uden at de nødvendigvis behøver møde op på deres vanlige behandlingssted. På den måde kan behandlerne følge med i, hvordan patienterne har det ’på afstand’ og gøre behandlingen mere fleksibel og målrettet for det enkelte menneske, siger Maria Faurholt-Jepsen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor