Anne Hertz: Alle har ret til et sundt og langt liv

Som Lighedsambassadør for Region Hovedstadens Psykiatri vil vicedirektør Anne Hertz sætte psykiatrien på dagsordenen i kampen mod ulighed i sundhed. Psykiatriens målrettede arbejde for at forbedre forholdene for mennesker med psykisk sygdom skal i fokus.

                    

Vi ved, at mennesker med psykisk sygdom lever 15-20 år kortere end mennesker uden diagnose. Den ulighed vil Anne Hertz til livs. Hun tilslutter sig derfor korpset af Lighedsambassadører og den fælles indsats for lighed i sundhed. Helt konkret tilslutter hun sig et Lighedsdogme og går ud i offentligheden med tre klare initiativer.

Anne Hertz vil vise omverdenen, at Region Hovedstadens Psykiatri har en målsætning om, at flere patienter skal behandles bedre.
”I det nationale fælleskab af Lighedsambassadører forpligter jeg mig til, som repræsentant for Region Hovedstadens Psykiatri, at arbejde målrettet med psykiatriens udvikling. Det giver en god mulighed for at sætte psykiatrien på dagsordenen og forbedre forholdene for alle, som er i berøring med psykiatrien – det være sig patienter, brugere, pårørende og medarbejdere”, udtaler Anne Hertz, vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri og – nu – Lighedsambassadør.

Indkomst og uddannelse skal ikke afgøre din levealder

Sundhedsminister Astrid Krag står i spidsen for den fælles indsats mod ulighed i sundhed. Korpset af Lighedsambassadører tæller alle sider af samfundet fra politikeren, til den jordemoderstuderende, til erhvervspersonen og til repræsentanten for en stor organisation. Alle kan være Lighedsambassadør. Alle, som vel at mærke er klar til at tage et stort ansvar og gøre en forskel. Ambassadørerne skal tilslutte sig Lighedsdogmet om bl.a. at give alle i Danmark mulighed for at leve et sundt og langt liv, uanset hvilken indkomst eller uddannelse man har. Ambassadørerne skal arbejde for at sætte ulighed i sundhed på dagsordenen.

Psykiatriens tre klare mål

Nøgleordene for psykiatriens initiativer er livskvalitet, sikkerhed og børn i psykiatrien. Livskvaliteten for mennesker med psykisk sygdom skal forbedres, ligesom sikkerheden for patienter, beboere og personale i psykiatrien skal forbedres. Børn med psykisk sygdom og børn, som er pårørende, skal have den bedst mulige støtte til at komme videre i livet.

Anne Hertz ser frem til at sætte psykiatrien på dagsordenen og arbejde for mere lighed i sundhed ad de spor, som psykiatrien allerede har lagt de seneste år.

Redaktør