Dialogstarteren: Værktøj til afstigmatisering

Mange borgere med psykisk sygdom oplever, at de ud over selve sygdommen også skal døje med tabu og stigmatisering fra kollegaer, venner, familie og samfundet som helhed. Selv inden for behandlingssystemet oplever patienter og pårørende, at de stigmatiseres. Det gør vi nu op med i Region Hovedstadens Psykiatri.
På trods af stort engagement og høj faglighed i Region Hovedstadens Psykiatri, oplever nogle patienter fortsat at føle sig stigmatiseret i mødet med medarbejdere i Psykiatrien. Sådan skal det ikke være.

Som partner i landskampagnen EN AF OS er Region Hovedstadens Psykiatri en aktiv deltager i arbejdet med at afstigmatisere psykisk sygdom – og én af indsatserne er rettet mod os selv.

Dialogstarteren

Med Dialogstarteren ser medarbejderne i Psykiatrien fire korte film, hvor tidligere patienter og pårørende fortæller, hvordan de oplever stigmatisering inden for hospitalets mure.

Med til filmene følger et diskussionsoplæg, så medarbejdere på de enkelte afsnit kan tage en konstruktiv snak om, hvad de kan gøre for at minimere stigmatiserende adfærd, sprog og kultur.

Dialogstarteren er samtidig et godt værktøj i den recoveryorienterede tilgang til psykisk sygdom, som vi arbejder med i Region Hovedstadens Psykiatri.

Alle psykiatriske centre bruger Dialogstarteren

Indsatsen rulles ud nu på alle psykiatriske centre i Region Hovedstaden.

Med pakken følger også en plakat og postkort til ophængning på afsnit, ambulatorier, mv.

Indsatsen løber indtil juni 2015.
Redaktør