Direktør i Region Hovedstadens Psykiatri: vores ventetider skal ned

Region Hovedstadens Psykiatri har iværksat en række tiltag for at nedbringe ventetider på behandling til ikke-psykotiske lidelser.

Ventetiderne til behandling af ikke-psykotiske lidelser ved Region Hovedstadens Psykiatri er for lange.

Det mener Rigsrevisionen efter at have gennemgået og sammenlignet voksnes adgang til psykiatrisk behandling i regionerne. Og den melding tager Region Hovedstadens Psykiatri til efterretning.

”Vi erkender, at vi har et problem. Det går ud over patienterne, der må vente unødigt længe, og det beklager vi. Heldigvis har den reelle andel af patienter, som venter over to måneder på behandling, efter en række korrektioner vist sig at være markant lavere, end dem, der præsenteres i Rigsrevisionens rapport,” siger direktør i Region Hovedstadens Psykiatri Martin Lund.

Fejl i indberetninger

Ifølge Rigsrevisionens rapport skulle andelen af patienter, der har ventet i mere end to måneder, være 34 procent​. Men dette tal har siden vist sig at være fejlagtigt, da centrene ikke har registreret data på samme måde. Korrigerer man for forskellene, når man frem til, at andelen af patienter, som har ventet i mere end to måneder, er omkring 23 procent. Og andelen er faldende.

Det store antal ventende patienter er bl.a. et udtryk for, at efterspørgslen på behandling er vokset betydeligt de seneste år. Antallet af henvisninger er siden 2009 steget med 38 procent.

Region Hovedstadens Psykiatri har forsøgt at følge med den stigende efterspørgsel ved at øge arbejdstempoet, således at hospitalet nu har den næsthøjeste produktivitet i Danmark målt ved antal besøg per behandler. Ved samtidigt at udvide sin behandlingsmæssige kapacitet har hospitalet formået at holde ventetiderne nogenlunde i bero.

LEAN skal optimere arbejdsgange

At ventetiderne holdes på samme niveau er dog slet ikke tilfredsstillende, påpeger direktøren. Han understreger, at ventetiderne skal meget længere ned og fortæller, at hospitalet det seneste år har arbejdet efter en plan, der systematisk og målrettet skal sørge for, at det kommer til at ske. Planen består af tre indsatsområder:

  • Lean og forbedringskultur
    Siden 2010 har Region Hovedstadens Psykiatri arbejdet med lean, og i 2013 blev der sat ekstra turbo på arbejdet med at skabe en forbedringskultur ved hjælp af lean-principper under overskriften ”Flere skal behandles bedre”. 
  • Fokus på produktivitet
    Region Hovedstadens Psykiatri har med planlægningen af ambulante aktivitetsbudgetter for 2014 lagt vægt på at skabe en mere gennemsigtig og ambitiøs aktivitetsbudgettering end hidtil, bl.a. ved at kortlægge de ambulante behandlerressourcer og aktivitetskrav per medarbejder og behandlingstilbud.
  • Bedre kapacitetsstyring
    I juni 2011 indførte Region Hovedstadens Psykiatri central visitation. Den centrale visitation fordeler patienterne til behandlingsstederne efter, hvor ventetiden er kortest.

”Vi har en forventning om, at disse tiltag til sammen har nedbragt ventetiderne til et acceptabelt niveau, når udrednings- og behandlingsretten bliver en realitet i september måned,” siger Martin Lund.

Redaktør