Fælles beslutningstagning i psykiatrien

Forskere og ledere fra Region Hovedstadens Psykiatri har netop udgivet en statusartikel om fælles beslutningstagning/shared decision making i psykiatrien i Ugeskrift for Læger.
Uddrag fra artiklen:

Fælles beslutningstagning (shared decision making) er den centrale model for klinisk beslutningstagen i et recovery-orienteret perspektiv. Fælles beslutningstagning er en samarbejdsproces mellem en bruger og en behandler, der begge anerkender den anden som ekspert og arbejder sammen om at udveksle information og afklare værdier for at nå frem til en fælles beslutning om behandlingen.

Undersøgelser viser, at mennesker med psykiske sygdomme er i stand til at deltage i fælles beslutningstagning og foretrækker mere indflydelse på beslutninger, end der tilbydes, og at ønsket om at deltage i beslutninger om egen behandling bl.a. skyldes dårlige erfaringer fra tidligere psykiatrisk behandling, især ved tvang.

Udviklingen af redskaber til fælles beslutningstagning i psykiatrien er kun i sin vorden. Der foreligger enkelte internationale redskaber, og senest er der i regi af Region Hovedstadens Psykiatri udviklet en app til smartphones, der skal sikre patienternes indflydelse på behandlingen.

Det er forventeligt, at fælles beslutningstagning i psykiatrien vil blive sat yderligere på dagsordenen i de kommende år, såvel nationalt som internationalt, men der mangler forskning i de foreliggende redskaber og i effekten af fælles beslutningstagning for patientens recovery-proces.

Du kan finde hele statusar​tiklen her ​

Forfatterne er:
Lisa Korsbek, seniorforsker - Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery
Lone Petersen, ph.d. og leder af Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery og John Hagel Mikkelsen, klinkchef på PC Frederiksberg

Redaktør