Film: Jeg er mere end bare en diagnose

Vendepunktet kom, da lægen spurgte ”Hvad kan jeg gøre for dig i dag? Hvad er dine ambitioner? Hvad har du lyst til? For du har vel ikke tænkt dig at blive hængende i distriktspsykiatrien hele året?” Lægens spørgsmål blev en øjenåbner for Vibeke.

​He​ndes journal vidnede om mange år i det psykiatriske system med flere forskellige diagnoser. Alligevel så lægen andet end de​n psykiske sygdom og gav Vibeke troen på, at hun kunne komme videre. 

At være noget for nogen giver livsglæde 

I en ny film fra Momentum app’en fortæller Vibeke om, hvordan hun er kommet videre og har en hverdag med frivilligt arbejde i Frederiksberg Kirke, hvor hun gør rent og laver frokost. For Vibeke er det vigtigt at opleve, at der er nogen, som har brug for hende. Det giver gejst og livsglæde. 

Momentum er en app til brugere af psykiatrien. App’en kan bruges til at forberede samtaler med behandlere og udvikle personlige mestringsstrategier. App’en indeholder også film, som inspirerer til recovery. ​​

Esben Sandvik Tønder, tovholder for pilotprojektet, fortæller, at recovery bliver mere håndgribeligt i filmene: ”Filmene illustrerer personlige og helt konkrete recoveryprocesser. Recovery får kød og blod i filmene, og det bliver lettere at forstå.”

Recovery får ansigter på i form af virkelige mennesker, der har oplevet deres individuelle vendepunkter og er kommet videre. At inspirere til håb er netop essensen i filmene, fastslår Esben Sandvik Tønder: ”Brugere af app’en kan hente håb i andres fortællinger om, at det kan lade sig gøre at komme sig. Og de kan spejle sig i andres historier.”​​​

Noget tyder på, at filmene virker, for de har fået positive tilbagemeldinger fra de brugere, der har testet app’en. Esben Sandvik Tønder er ikke i tvivl om grunden til den positive modtagelse: ”Filmmediet kan noget andet end tekster. Film kan tale til andet end intellektet, de kan tale til følelser.”

Brugerne får indflydelse på egen behandling

Momentum er et projekt om fælles beslutninger og recovery. Formålet er at give patienterne nogle redskaber til at få aktiv indflydelse på beslutninger om egen behandling. App’en bliver lige nu afprøvet i et pilotprojekt af brugere tilknyttet OPUS, Rehabiliteringsafsnittet på Psykiatrisk Center Ballerup og distriktspsykiatrien på Psykiatrisk Center Frederiksberg. ​​

App’en skal videreudvikles og udbredes til andre dele af Region Hovedstadens Psykiatri i løbet af 2015 og 2016. Esben Sandvik Tønder forventer, at der er flere film på vej i forbindelse med udviklingen af app’en: ”Vi er blevet bevidste om, at vi skal lave nogle film, som unge kan spejle sig i,” afslutter han.

Indtil videre kan to af filmene ses på psykiatriens hjemmeside. Se dem her og få indblik i Vibekes og Christians inspirerende fortællinger om at komme sig. Se filmene


​​

Redaktør