Fingeren på pulsen med tablets

Hver måned får afsnits- og centerledelse på Psykiatrisk Center Nordsjælland en rapport, der viser, hvor tilfredse – eller utilfredse – patienterne er på områderne kommunikation, behandling og recovery. De løbende tablet-undersøgelser har foreløbig resulteret i flere feedbackmøder, der skal styrke samarbejdet mellem personale, patienter og pårørende.
Specialkonsulent Lars GrønbergSiden 2013 har Psykiatrisk Center Nordsjælland været pilotcenter på at teste patienttilfredshedsundersøgelser på tabletcomputere. Projektet er en del af centerets systematiske arbejde med forbedringsprojekter – og det har været en stor succes, lyder det fra specialkonsulent Lars Grønberg:


Et stort udbytte
- Vi har oplevet nogle tekniske indkøringsvanskeligheder, som vi arbejdede med i starten. Til gengæld er det vores oplevelse, at udbyttet har været tilsvarende stort. Vi har fået et godt redskab til det løbende forbedringsarbejde, som kan bruges både i det enkelte afsnit og på centerniveau. Vi får månedlige rapporter baseret på helt aktuelle data og opgjort i kategorier, som vi selv har været med til at definere. Det giver os mulighed for meget enkelt og umiddelbart at afkode udviklingen i patienternes tilfredshed over tid, fortæller Lars Grønberg – og forklarer, at resultaterne også kan bruges helt lokalt:​

Nye feedbackmøder
- På baggrund af svarene fra patienttilfredshedsundersøgelsen har vores 5-døgns afsnit opdaget et behov for at styrke samarbejdet med patienter og pårørende. Derfor har de nu indført feedbackmøder med patienter og pårørende, hvor personalet kan få et mere nuanceret billede af patienternes oplevelser under indlæggelse - og få talt om både patienters og pårørende ønsker og behov. Input fra disse møder indgår så i afsnittets videre kvalitetsudviklingsarbejde, fortæller Lars Grønberg.

Skema fin-tunes inden udbredelse
Antallet af spørgsmål, som patienterne skal besvare i forbindelse med deres udskrivelse, har hidtil været på 25 spørgsmål med mulighed for, at det enkelte afsnit kan tilføje fem lokale spørgsmål. Det synes både patienter og personale er for meget, ligesom rapportmaterialet også bliver for omfattende. Inden tabletundersøgelserne tages i brug i resten af RHP i det nye år, bliver undersøgelsen barberet ned til 10 spørgsmål med samme mulighed for at tilføje fem lokale spørgsmål. 


Tre kategorier af spørgsmål
- De 10 nye spørgsmål vil blive opdelt i tre overordnede kategorier: Information og kommunikation, behandling og udredning samt recovery. De op til 5 lokale spørgsmål vil skulle placeres i samme overordnede kategorier. Dermed vil de blive flettet ind i undersøgelsen på et naturligt sted – og det vil forhåbentlig også være med til at lette forståelsen for hele undersøgelsen hos patienten, tilføjer Lars Grønberg.

Høj grad af tilfredshed
På centeret oplever man en fast, høj svarprocent, som også vidner om, at undersøgelsesformen er til at håndtere for både personale og patienter: Svarprocenten ligger fast mellem 70 og 80 %. Og helt tilsvarende er tilfredsheden med behandling og forløb heldigvis også høj: Omkring 80 % af patienterne i Psykiatrisk Center Nordsjælland udtrykker tilfredshed med deres samlede forløb.


Man skal fejre succes’erne
- Forbedringsarbejde handler jo både om at fokusere på de områder, hvor man kan sætte ind og gøre tingene bedre – OG om at fejre sine succeser. Heldigvis giver patienttilfredshedsundersøgelserne oftest grund til af fejre her i centeret. Men omvendt: Er der områder, hvor der er behov for at blive samlet op, så bliver vi hurtigt klar over det – og kan sætte ind med forbedringstiltag, slutter Lars Grønberg.
​​

Redaktør