Fra Miami til Nyborg – ny e-learning om vold og trusler i psykiatrien vækker begejstring

Vold og trusler er et stort arbejdsmiljøproblem i psykiatrien. Et nyt e-learningprogram fra Region Hovedstadens Psykiatri vækker begejstring både i Danmark og udlandet.
Vold og trusler om vold er det største arbejdsmiljøproblem for medarbejdere i psykiatrien. Særligt sosu-personale, sygeplejersker og pædagogisk og socialfagligt personale er udsatte.

Der registreres stadigt flere tilfælde af trusler og fysisk vold. Det skyldes dels, at der reelt er flere tilfælde, bl.a. fordi nye patientgrupper stiller andre krav og har lettere til fysisk reaktion fx pga. narkotikamisbrug. Dels at medarbejderne i psykiatrien er blevet mere omhyggelige med at registrere tilfældene, og at deres tolerancetærskel er blevet lavere de senere år.

Pas på din kollega – og dig selv

Region Hovedstadens Psykiatri har lanceret et nyt e-learningprogram, der hedder ’Pas på din kollega – og dig selv’.

Programmet består af en række dilemma-film med medarbejdere fra både lukkede og åbne afsnit og fra distriktspsykiatrien. De fortæller åbenhjertigt om svære episoder, som ikke nødvendigvis er gået helt ’efter bogen’.

Filmene er suppleret af spørgsmål, som hjælper medarbejderne med at reflektere over og drøfte situationerne, så de selv bliver bedre til at forebygge og håndtere voldsomme episoder. Der er også gode råd fra bl.a. arbejdsmediciner og stressekspert Bo Netterstrøm, konfliktforsker Kirsten Frydensberg og psykolog Irene Oestrich samt erfaringer fra Falck og Politiet.

National og international begejstring

Region Hovedstadens Psykiatri har præsenteret e-learningprogrammet flere steder, bl.a. på arbejdsmiljøkonference i Nyborg og på ’Fourth International Conference on Violence in the Health Sector’ i Miami.

Begge steder har programmet vakt begejstring, bl.a. fordi det er ansatte i psykiatrien, der fortæller om autentiske episoder, og ikke skuespillere og fiktive situationer, der udspilles.

I Region Hovedstadens Psykiatri er programmet taget i brug flere steder og benyttes bl.a. ved introduktion af nyansatte, studerende og vikarer, samt i hospitalets arbejdsmiljøuddannelse. En foreløbig stikprøveundersøgelse viser, at hovedparten af de medarbejdere, der kender og benytter programmet finder det inspirerende og anvendeligt i forebyggelsen og håndteringen af vold og trusler i hverdagen.
Redaktør